APLICAŢII ŞI FUNCŢII
Informaţii de bază despre aparatul foto
APLICAŢII ŞI FUNCŢII

Informaţii de bază despre aparatul foto

Capturaţi fotografii instantaneu, fără nicio întârziere. Lansaţi direct aparatul foto de pe ecranul de blocare, chiar dacă HTC One S este protejat cu parolă.
 1. Când ecranul este oprit, apăsaţi ALIMENTARE.
 2. Trageţi pictograma Aparat foto pe inelul ecranului de blocare pentru a putea începe să faceţi fotografii şi să înregistraţi videoclipuri imediat.
  Sfat: Din ecranul principal, puteţi, de asemenea, apăsa Aparat foto pentru a-l lansa.

Utilizaţi comenzile de pe ecranul Vizor pentru a adăuga efecte, a mări sau micşora imaginea şi altele.

Notă: După ce închideţi ecranul Vizor va trebui să deblocaţi HTC One S dacă aţi setat un ecran de blocare.

Transfocare

 • Înainte de a realiza o fotografie sau un videoclip, glisaţi cu degetul pe bara de transfocare pentru a apropia sau a depărta imaginea.
 • Când înregistraţi un videoclip, bara de transfocare este întotdeauna afişată pe ecran. Puteţi să apropiaţi sau să îndepărtaţi şi în timp ce filmaţi.

Comutarea între aparatul foto din faţa şi din spatele telefonului

În ecranul Vizor, apăsaţi .
Notă: Anumite funcţii ale aparatului foto nu sunt disponibile atunci când utilizaţi aparatul foto din faţă, ca de exemplu transfocarea.

Alegerea unui efect

Folosiţi efectele disponibile pentru aparatul foto pentru a da impresia că fotografiile dvs. au fost realizate cu ajutorul unor lentile sau filtre speciale. Puteţi adăuga şi anumite efecte la clipurile video.
 1. Apăsaţi .
 2. Derulaţi printre efectele disponibile şi apăsaţi unul care vă place.

Setarea rezoluţiei

 1. În ecranul Vizor, apăsaţi .
 2. Apăsaţi Aspect şi rezoluţie şi apoi alegeţi o rezoluţie a imaginii.
 3. Apăsaţi Calitate video şi apoi alegeţi o rezoluţie video.

Alegerea unui mod bliţ

Apăsaţi pictograma bliţ pentru a alege un mod pentru bliţ.

Când utilizaţi Bliţ activat sau modul bliţ automat, aparatul foto setează în mod inteligent cea mai bună luminozitate a bliţului pentru fotografia dvs.

 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
438
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-one-s
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-camera-basics