Decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth

Decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth

  1. Activaţi Bluetooth şi verificaţi lista dispozitivelor cuplate.

    Consultaţi Pornirea sau oprirea Bluetooth.

  2. În secţiunea Dispozitive cuplate, apăsaţi de lângă dispozitivul pe care doriţi să-l deconectaţi.
  3. Apăsaţi Decuplare.
0 persoane l-au considerat util