Setări & Servicii
Wi‍-Fi
Setări & Servicii

Wi‍-Fi

Pentru a utiliza Wi‍-Fi, trebuie să accesaţi un punct de acces wireless, denumit şi „hotspot”.
Notă: Disponibilitatea şi puterea semnalului Wi‍-Fi va varia în funcţie de obiectele prin care semnalul Wi‍-Fi trebuie să treacă (cum ar fi clădirile sau un perete între camere).

Se activează Wi‍-Fi

 1. Trageţi două degete în jos de la bara de stare pentru a accesa Setări rapide.
 2. Apăsaţi mozaicul Wi-Fi pentru a activa conexiunea Wi‍-Fi.
 3. Apăsaţi pentru a vedea o listă cu reţelele wireless detectate.
Sfat:
 • Pentru a detecta manual reţelele Wi‍-Fi, apăsaţi pe > Scanare.
 • Dacă rețeaua fără fir pe care o doriți nu este afișată, apăsați > Adăugare rețea pentru a o adăuga manual.

Conectarea la o reţea Wi‍-Fi

 1. Activaţi Wi‍-Fi şi verificaţi lista reţelelor Wi‍-Fi detectate.

  Consultaţi Se activează Wi‍-Fi.

 2. Apăsaţi reţeaua Wi‍-Fi la care doriţi să vă conectaţi.
 3. Dacă aţi selectat o reţea securizată, introduceţi cheia de reţea sau parola.
 4. Apăsați Conectare. Veţi vedea pictograma Wi‍-Fi în bara de stare când este conectat.

Dezactivarea notificărilor de la reţele Wi‍-Fi nesecurizate

Puteţi dezactiva primirea de notificări de la reţele Wi-Fi nesecurizate.

 1. Activaţi Wi‍-Fi şi verificaţi lista reţelelor Wi‍-Fi detectate.

  Consultaţi Se activează Wi‍-Fi.

 2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată o reţea Wi‍-Fi nesecurizată despre care nu mai doriţi să fiţi notificat şi apăsaţi Blocare notificare reţea.
 3. Pentru a debloca o reţea Wi‍-Fi nesecurizată, apăsaţi şi ţineţi apăsat numele reţelei şi apăsaţi Deblocare notificare reţea.

Conectarea la o reţea Wi‍-Fi prin WPS

Dacă folosiţi un router Wi‍-Fi cu Configurare Wi‍-Fi protejat (WPS), puteţi conecta cu uşurinţă telefonul HTC One max.
 1. Activaţi Wi‍-Fi şi verificaţi lista reţelelor Wi‍-Fi detectate.

  Consultaţi Se activează Wi‍-Fi.

 2. Apăsaţi > WPS Push, apoi apăsaţi butonul WPS al routerului Wi‍-Fi.
  Notă: Pentru a folosi metoda PIN de Configurare Wi‍-Fi protejat (WPS), apăsaţi > Introduceţi PIN WPS.

Conectarea automată la o reţea Wi‍-Fi publică (WISPr)

Puteţi seta HTC One max să se conecteze automat la o reţea Wi‍-Fi publică pe care o utilizaţi frecvent. Aceasta vă scuteşte să mai accesaţi autentificarea web a furnizorului Wi‍-Fi de fiecare dată când vă conectaţi la reţeaua lor Wi‍-Fi. Adăugaţi-vă acreditările de conectare la setările WISPr (furnizor de servicii Internet fără fir mobile).
Important: Punctul de acces al reţelei Wi‍-Fi trebuie să accepte portalul web WISPr. Consultaţi furnizorul Wi‍-Fi pentru detalii.
 1. Trageţi două degete în jos de la bara de stare pentru a accesa Setări rapide.
 2. Dacă conexiunea Wi‍-Fi este oprită, apăsaţi mozaicul Wi-Fi pentru a o porni.
 3. Apăsaţi .
 4. Apăsaţi > Complex.
 5. Din Setări WISPr, selectaţi Conectare automată şi apoi apăsaţi Setări cont WISPr > Adăugaţi un cont nou.
 6. Introduceţi numele furnizorului serviciului, numele dvs. de conectare (cu numele de domeniu complet) şi parola.
 7. Apăsaţi > Salvare.
 8. Conectarea la o reţea Wi‍-Fi publică.
Sfat:
 • Dacă aveţi acces la mai multe reţele Wi‍-Fi publice, puteţi adăuga până la cinci seturi de acreditări de conectare la lista Conturi WISPr.
 • În lista conturilor WISPr, apăsaţi şi ţineţi apăsat un cont pentru a-l elimina sau modifica.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
669
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-one-max
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-connections_internet-wifi