Setări & Servicii
Copierea de rezervă locală a datelor dvs.
Setări & Servicii

Copierea de rezervă locală a datelor dvs.

Dacă doriţi să vă copiaţi de rezervă separat conţinutul, cum ar fi contactele şi mesajele text pe HTC One max, iată câteva sfaturi despre cum să vă exportaţi sau importaţi datele.

Copierea de rezervă a contactelor

 1. Deschideţi aplicaţia Persoane.
 2. În fila Persoane, apăsaţi > Gestionare contacte.
 3. Apăsaţi Import/Export contacte > Export în spaţiul de stocare al telefonului sau Export pe cartela SD.
 4. Selectaţi un cont sau tip de contacte de exportat.
 5. Pentru a vă proteja datele, apăsaţi Da şi apoi setaţi o parolă pentru această copie de rezervă. Aveţi grijă să reţineţi această parolă. Va trebui să o introduceţi din nou când importaţi contactele.

  Dacă nu aveţi nevoie de o parolă, apăsaţi Nu.

 6. Apăsaţi OK.

Restabilirea contactelor

 1. În fila Persoane, apăsaţi > Gestionare contacte.
 2. Apăsaţi Import/Export contacte > Import din spaţiul de stocare al telefonului sau Import de pe cartela SD.
 3. Dacă aveţi mai multe conturi configurate, apăsaţi tipul pentru contactele importate.
 4. Dacă aveţi mai multe copii de rezervă disponibile, selectaţi copia de rezervă pe care doriţi să o importaţi şi apoi apăsaţi OK.
 5. Introduceţi parola pe care aţi setat-o pentru această copie de rezervă şi apoi apăsaţi OK.

Copierea de rezervă a mesajelor text

Păstraţi mesajele text importante prin copierea lor de rezervă în spaţiul de stocare al telefonului. Puteţi restabili uşor mesajele text copiate de rezervă după ce le-aţi şters din lista de mesaje.
Important: Mesajele text din caseta securizată şi mesajele blocate nu vor fi copiate de rezervă. Pentru a include aceste mesaje în copierea de rezervă, mutaţi-le mai întâi în caseta de mesaje generală.
 1. Deschideţi aplicaţia Mesaje.
 2. Apăsaţi > Copiere de rezervă/Restabilire SMS > Copiere de rezervă > Copiere de rezervă SMS.
 3. Pentru a vă proteja datele, setaţi o parolă pentru copia de rezervă. Aveţi grijă să reţineţi această parolă. Va trebui să o introduceţi din nou când restabiliţi mesajele.

  Dacă nu aveţi nevoie de o parolă, selectaţi Nu protejaţi prin parolă această copie de rezervă.

 4. Introduceţi un nume pentru fişierul copiere de rezervă şi apoi apăsaţi pe OK.

Copierea de rezervă a mesajelor text prin e-mail

Important: Trebuie să vă configuraţi contul de e-mail în aplicaţia E-mail.
 1. În ecranul Mesaje apăsaţi > Copiere de rezervă/Restabilire SMS.
 2. Apăsaţi Copiere de rezervă > Copiere de rezervă SMS prin e-mail.
 3. Pentru a vă proteja datele, setaţi o parolă pentru copia de rezervă. Aveţi grijă să reţineţi această parolă. Va trebui să o introduceţi din nou când restabiliţi mesajele.

  Dacă nu aveţi nevoie de o parolă, selectaţi Nu protejaţi prin parolă această copie de rezervă.

 4. Introduceţi adresa dvs. de e-mail.
 5. Compuneţi mesajul e-mail, apoi trimiteţi-l.

Restabilirea mesajelor text

 1. Deschideţi aplicaţia Mesaje.
 2. Apăsaţi > Copiere de rezervă/Restabilire SMS > Restabilire.
 3. Selectaţi modul în care doriţi să restabiliţi mesajele, apoi apăsaţi pe Următorul.
 4. Apăsaţi fişierul copie de rezervă de importat.
 5. Introduceţi parola pe care aţi setat-o pentru această copie de rezervă. Dacă nu aţi setat o parolă, selectaţi Acest fişier copie de rezervă nu este protejat prin parolă.
 6. Apăsaţi pe OK.
Pentru a restabili mesajele text care au fost copiate de rezervă prin e-mail, deschideţi mesajul e-mail cu ataşarea fişierului copie de rezervă din aplicaţia E-mail. Apăsaţi ataşarea pentru a o descărca mai întâi, apoi apăsaţi-o din nou pentru a deschide fişierul copiere de rezervă de importat. Introduceţi parola setată pentru această copie de rezervă sau selectaţi Acest fişier copie de rezervă nu este protejat prin parolă.

Copierea de rezervă a dicţionarului personal

Puteţi salva cuvintele noi pe care le-aţi adăugat în dicţionarul de text predictiv.
 1. Mergeţi la Setări şi apoi apăsaţi Limbă şi tastatură.
 2. Apăsaţi pe HTC Sense Input.
 3. Apăsaţi Dicţionar personal > > Copiere de rezervă pe cartela de stocare sau Copiere de rezervă pe e-mail.
 4. Când vi se solicită, apăsaţi pe OK.

Importarea dicţionarului personal

 • Accesaţi Setări > Limbă şi tastatură > HTC Sense Input. Apăsaţi pe Dicţionar personal > > Restabilire de pe cartela de stocare.
 • Pentru a importa dicţionarul personal copiat de rezervă prin e-mail, deschideţi mesajul e-mail cu ataşarea fişierului copie de rezervă din aplicaţia E-mail. Apăsaţi ataşarea pentru a o descărca mai întâi, apoi apăsaţi-o din nou pentru a deschide fişierul copiere de rezervă de importat.

Activităţi de copiere de rezervă sau de restabilire

 1. Mergeţi în lista care conţine activităţile pe care doriţi să le copiaţi de rezervă.
 2. Apăsaţi > Importaţi/Exportaţi.
 3. Apăsaţi Export pe cartela SD pentru copierea de rezervă a activităţilor dvs. sau apăsaţi Import de pe cartela SD pentru restabilirea activităţilor pe HTC One max.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
669
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-one-max
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE