Gruparea aplicaţiilor într-un folder

Gruparea aplicaţiilor într-un folder

Puteţi să combinaţi aplicaţii în foldere din ecranul Toate aplicaţiile, în bara de lansare sau în panourile widget ale ecranului principal.
Important: Pentru a grupa aplicaţii în ecranul Toate aplicaţiile, trebuie să accesaţi ecranul Personalizat.
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o peste o altă aplicaţie pentru a crea automat un folder.
 2. Pentru a adăuga alte aplicaţii în folder, procedaţi după cum urmează:
  • În ecranul Toate aplicaţiile, glisaţi fiecare aplicaţie deasupra folderului.
  • În bara de lansare sau în panoul widget, apăsaţi mai întâi folderul pentru a-l deschide. Apăsaţi , selectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le adăugaţi, apoi apăsaţi Efectuat.
Sfat: De asemenea, puteţi adăuga comenzi rapide către setări sau informaţii într-un folder din bara de lansare sau dintr-un panou widget. Adăugaţi mai întâi o comandă rapidă pe panoul widget, apoi glisaţi-o peste folder.

Redenumirea unui dosar

 1. Apăsaţi dosarul pentru a-l deschide.
 2. Apăsaţi bara de titlu a ferestrei folderului.
 3. Introduceţi un nou nume al folderului.
 4. Apăsaţi în afara folderului pentru a-l închide.

Eliminarea elementelor dintr-un folder

 1. Apăsaţi folderul pentru a-l deschide.
 2. Efectuaţi una din următoarele operaţiuni:
  • Dintr-un folder de pe ecranul Toate aplicaţiile, apăsaţi şi ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o în afara folderului.
  • Dintr-un folder din bara de lansare sau dintr-un panou widget, apăsaţi şi ţineţi apăsată aplicaţia, apoi glisaţi-o în exterior spre .
Dacă mai rămâne un singur element în folder, folderul degrupează ultimul element şi se elimină automat.
0 persoane l-au considerat util