Utilizarea modului captură dublă

Utilizarea modului captură dublă

Ştiaţi că puteţi utiliza ambele aparate foto simultan când faceţi fotografii? Cu modul captură dublă, capturaţi atât scena, cât şi autoportretul dvs. într-o singură fotografie sau videoclip.
  1. În ecranul Vizor, apăsaţi .
  2. Din Mod captură fotografie, apăsaţi Captură dublă.
  3. Alegeţi cadrul principal comutând la aparatul foto principal sau la cel frontal.
  4. Pentru a ajusta cadrul secundar, glisaţi-l în noua poziţie sau glisaţi două degete pentru a-l redimensiona.
  5. Apăsaţi pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.
0 persoane l-au considerat util