Înregistrarea videoclipurilor

Înregistrarea videoclipurilor

 1. Deschideţi aplicaţia Aparat foto.
 2. Comutaţi la modul Video.
 3. Când sunteţi gata să începeţi înregistrarea, apăsaţi .
 4. Schimbaţi focalizarea către un subiect sau zonă diferită, apăsându-le din ecranul Vizor.
 5. Apăsaţi pictograma bliţ pentru a porni sau opri bliţul.
 6. Apăsaţi pentru a întrerupe înregistrarea şi apoi apăsaţi pentru reluare.
 7. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi .

Realizarea unei fotografii în timp ce înregistraţi un videoclip — VideoPic

Important: Alegeţi scena Normală pentru a utiliza această funcţie.
În timp ce înregistraţi un videoclip folosind aparatul foto principal, apăsaţi pentru a captura o imagine statică a subiectului dvs.

Setarea rezoluţiei video

 1. Comutaţi la modul Video.
 2. Pe ecranul Vizor, apăsaţi pentru a afişa opţiunile aparatului foto.
 3. Apăsaţi .
 4. Apăsaţi Calitate video şi apoi alegeţi o rezoluţie video.
0 persoane l-au considerat util