Informaţii de bază despre aparatul foto

Informaţii de bază despre aparatul foto

Faceţi fotografii şi videoclipuri excelente cu aparatul foto şi faceţi-le şi mai memorabile prin aplicarea unei palete variate de filtre şi scene.

Deschideţi aplicaţia Aparat foto şi apăsaţi pentru a vedea toate comenzile pe ecranul vizor. Puteţi folosi comenzile pentru a schimba modurile de capturare, a adăuga filtre, a seta bliţul şi altele.

Vedeţi o colecţie de scene ale aparatului foto când realizaţi fotografii şi videoclipuri.
Alegeţi un nivel ISO sau setaţi-l înapoi la Automat. ISO mai mare funcţionează mai bine în condiţii de iluminare scăzută.
Reglaţi setările expunerii. Setări mai ridicate ale expunerii capturează mai multă lumină pentru fotografiile şi videoclipurile dvs.
Selectaţi o setare a balanţei de alb care se potriveşte cu iluminarea mediului ambiant.
Aplicaţi filtre pentru fotografii sau videoclipuri.
Modificaţi setări de bază sau complexe ale aparatului foto.

Alegerea unui mod de capturare

HTC One max vă oferă o varietate de moduri de capturare.
Pe ecranul vizor, apăsaţi şi apoi selectaţi un mod de capturare de utilizat.

Transfocare

  • Înainte de a realiza o fotografie sau un videoclip, depărtaţi două degete pentru a mări sau apropiaţi-le pentru a micşora.
  • Când filmaţi, puteţi să măriţi sau micşoraţi imaginea după dorinţă.

Aplicarea unui filtru

Folosiţi filtrele disponibile pentru a da impresia că fotografiile şi videoclipurile dvs. au fost realizate cu ajutorul unor obiective speciale.
Notă: Unele moduri ale aparatului foto pot să nu accepte filtre.
  1. Pe ecranul Vizor, apăsaţi pentru a afişa opţiunile aparatului foto.
  2. Apăsaţi şi apoi alegeţi unul dintre filtrele disponibile.

Pornirea şi oprirea bliţului aparatului foto

Apăsaţi pictograma bliţ pentru a alege un mod pentru bliţ.

Când utilizaţi Bliţ activat sau modul bliţ automat, aparatul foto setează în mod inteligent cea mai bună luminozitate a bliţului pentru fotografia dvs.

Utilizarea butoanelor de volum pentru realizarea fotografiilor şi videoclipurilor

Dacă vă simţiţi mai confortabil utilizând butoane fizice când realizaţi fotografii şi videoclipuri, puteţi seta HTC One max să utilizeze butoanele de VOLUM drept comenzi de declanşator sau transfocator ale aplicaţiei Aparat foto.
  1. Comutaţi la modul Aparat foto sau Video.
  2. Pe ecranul Vizor, apăsaţi pentru a afişa opţiunile aparatului foto.
  3. Apăsaţi > Opţiuni buton volum.
  4. Alegeţi cum doriţi să utilizaţi butoanele de volum când sunteţi în aplicaţia Aparat foto.
Sfat: Când aţi setat butoanele de VOLUM ca declanşator, puteţi, de asemenea, să apăsaţi şi să ţineţi apăsat oricare buton de VOLUM pentru a realiza fotografii în rafală cu un clip de 3 secunde sau să înregistraţi un videoclip mai lung în modul Aparat foto Zoe.

Închiderea aplicaţiei Aparat foto

Apăsaţi sau pentru a închide aplicaţia Aparat foto şi a reveni la ecranul principal sau la ecranul anterior.
0 persoane l-au considerat util