Resetarea HTC Incredible S

Resetarea HTC Incredible S

Dacă dăruiţi HTC Incredible S unei alte persoane sau HTC Incredible S are o problemă persistentă care nu poate fi rezolvată, puteţi realiza o revenire la setările implicite din fabrică (numită şi hard reset).

Avertisment: Această operaţie va şterge permanent toate datele dvs. şi setările personalizate şi, de asemenea, va şterge toate aplicaţiile descărcate şi instalate. Asiguraţi-vă că aţi făcut copii de rezervă ale datelor pe care doriţi să le păstraţi înainte de a reveni la setările din fabrică.

Efectuarea unei resetări la configurările din fabrică prin intermediul setărilor

  1. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări.
  2. Apăsaţi pe Stocare > Resetare la datele din fabricaţie.
  3. Apăsaţi Reiniţializare telefon, apoi apăsaţi Ştergere tot.

Efectuarea unei resetări la configurările din fabrică folosind butoanele hardware

Dacă nu puteţi porni HTC Incredible S sau nu puteţi accesa setările acestuia, puteţi efectua o resetare la configurările din fabrică folosind butoanele hardware de pe HTC Incredible S.

  1. Scoateţi bateria, aşteptaţi câteva secunde şi apoi reintroduceţi-o.
  2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul MAI ÎNCET şi apoi apăsaţi scurt butonul PORNIRE.
  3. Aşteptaţi să apară ecranul cu cele trei imagini Android şi apoi eliberaţi butonul MAI ÎNCET.
  4. Apăsaţi MAI ÎNCET pentru a selecta REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ, apoi apăsaţi butonul PORNIRE.
0 persoane l-au considerat util