Informaţii de bază despre Bluetooth

Informaţii de bază despre Bluetooth

Activarea sau dezactivarea Bluetooth

  1. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări.
  2. Apăsaţi comutatorul Bluetooth Pornit/Oprit pentru a-l porni sau opri.
Notă: Dezactivaţi funcţia Bluetooth atunci când nu o folosiţi, pentru a economisi bateria, sau în locurile în care folosirea dispozitivelor wireless este interzisă, de exemplu la bordul unui avion şi în spitale.

Modificarea numelui dispozitivului

Numele dispozitivului permite identificarea HTC Incredible S de către alte dispozitive.

  1. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări.
  2. Dacă Bluetooth este oprit, apăsaţi comutatorul Bluetooth Pornit/Oprit pentru a-l porni.
  3. Apăsaţi Bluetooth. Se deschide ecranul Bluetooth.
  4. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Redenumire telefon.
  5. Introduceţi numele nou pentru HTC Incredible S în caseta de dialog şi apăsaţi Redenumire.
0 persoane l-au considerat util