Setări & Servicii
Wi-Fi
Setări & Servicii

Wi-Fi

Pentru a utiliza Wi-Fi, trebuie să accesaţi un punct de acces wireless, denumit şi „hotspot”.
Notă: Disponibilitatea şi puterea semnalului Wi-Fi va varia în funcţie de obiectele prin care semnalul Wi-Fi trebuie să treacă (cum ar fi clădirile sau un perete între camere).

Activarea Wi-Fi şi conectarea la o reţea mobilă

 1. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări.
 2. Apăsaţi comutatorul Wi-Fi oprit/pornit pentru a activa Wi-Fi.
 3. Apăsaţi Wi-Fi.

  Se vor afişa reţelele Wi-Fi descoperite.

  Notă: Dacă rețeaua wireless pe care o doriți nu este afișată, apăsați > Adăugare rețea pentru a o adăuga manual.
 4. Apăsaţi rețeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.
  Notă: Dacă ați selectat o rețea securizată, vi se va solicita introducerea codului de rețea sau a parolei.
 5. Apăsați Conectare.

Atunci când HTC Incredible S este conectat la reţeaua wireless, pictograma Wi-Fi va apărea în bara de stare şi va indica puterea aproximativă a semnalului.

La următoarea conectare a HTC Incredible S la o reţea wireless securizată pe care aţi mai accesat-o, nu vi se va mai cere să introduceţi parola sau alte informaţii de securitate încă o dată, cu excepţia cazului în care aţi resetat HTC Incredible S la setările implicite din fabrică.

Verificarea stării reţelei wireless

 1. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări.
 2. Apăsaţi Wi-Fi şi apoi apăsaţi reţeaua fără fir la care este conectat HTC Incredible S.
Se afişează o casetă de dialog, arătând starea reţelei Wi-Fi, viteza, puterea semnalului şi altele.
Notă: Dacă doriţi să ştergeţi setările pentru această reţea, apăsaţi Ignorare.

Conectarea la o reţea Wi-Fi diferită

 1. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări.
 2. Apăsaţi Wi-Fi. Se vor afişa reţelele Wi-Fi descoperite.
  Notă: Pentru a scana manual pentru reţelele Wi-Fi disponibile, apăsaţi şi apoi apăsaţi Scanare.
 3. Apăsaţi altă reţea Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.

Conectarea la o reţea Wi-Fi cu securitate îmbunătăţită

Important: Poate fi necesar să instalaţi certificatul de reţea (*.p12) pe HTC Incredible S înainte să vă puteţi conecta la o reţea Wi-Fi cu protocolul de autentificare EAP-TLS.
 1. Salvaţi fişierul certificat în directorul rădăcină al cartelei de memorie de stocare.
 2. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări > Securitate.
 3. Apăsaţi Instalaţi de pe stocare.
 4. Selectaţi certificatul de reţea necesar pentru conectarea la reţeaua EAP-TLS.
 5. Activaţi Wi-Fi şi conectaţi-vă la o reţea wireless.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
389
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-incredible-s
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-connections_internet-wifi