Wi-Fi

Wi-Fi

Tehnologia Wi-Fi oferă acces fără fir la Internet pe distanţe de până la 100 de metri (300 feet). Pentru a utiliza Wi-Fi pe telefon, trebuie să accesaţi un punct de acces wireless, denumit şi „hotspot”.

Disponibilitatea şi puterea semnalului Wi-Fi depinde de infrastructură şi numărul de obstacole prin care acesta trebuie să treacă.

Activarea Wi-Fi şi conectarea la o reţea mobilă

 1. Din ecranul iniţial apăsaţi MENU, apoi apăsaţi Setări > Wireless şi reţele.
 2. Selectaţi căsuţa Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi. Telefonul va căuta reţelele wireless disponibile.
 3. Apăsaţi Setări Wi-Fi. Numele reţelelor şi setările de securitate ale reţelelor Wi-Fi detectate sunt afişate în secţiunea Reţele Wi-Fi.
 4. Dacă reţeaua wireless la care doriţi să vă conectaţi nu se află în lista reţelelor detectate, defilaţi în josul ecranului şi apoi apăsaţi Adăugare reţea Wi-Fi. Introduceţi setările reţelei wireless şi, apoi, apăsaţi Salvare.
 5. Apăsaţi reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.
  • Dacă aţi selectat o reţea deschisă, veţi fi conectat automat la reţea.
  • Dacă aţi selectat o reţea care foloseşte sistemul de securitate WEP, introduceţi parola şi apăsaţi Conectare.
  Notă: În funcţie de tipul reţelei şi de setările de securitate ale acesteia, este posibil să aveţi nevoie să introduceţi mai multe informaţii sau să alegeţi un certificat de securitate.

Atunci când telefonul dvs. este conectat la reţeaua wireless, pictograma Wi-Fi apare în bara de stare indicând puterea aproximativă a semnalului (numărul de benzi care se aprind).

La următoarea conectare a telefonului la o reţea wireless securizată pe care aţi mai accesat-o, nu vi se va mai solicita să introduceţi parola sau alte informaţii de securitate încă o dată, cu excepţia cazului în care aţi resetat telefonul la setările din fabrică.

Conectarea la o reţea Wi-Fi cu securizare EAP-TLS

Poate fi necesar să instalaţi certificatul de reţea (*.p12) pe telefonul dvs. înainte să vă puteţi conecta la o reţea Wi-Fi cu protocolul de autentificare EAP-TLS.
 1. Salvaţi fişierul certificat în directorul rădăcină a cartelei de memorie.
 2. Din ecranul iniţial apăsaţi MENU, apoi apăsaţi Setări > Securitate.
 3. Apăsaţi Instalare de pe cartela SD.
 4. Selectaţi certificatul de reţea necesar pentru conectarea la reţeaua EAP-TLS.
 5. Urmaţi paşii descrişi în Activarea Wi-Fi şi conectarea la o reţea wireless pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi.

Verificarea stării reţelei în prezent conectate

 1. Din ecranul iniţial apăsaţi MENU, apoi apăsaţi Setări > Wireless şi reţele.
 2. În ecranul Wireless şi reţele, apăsaţi Setări Wi-Fi, apoi apăsaţi reţeaua wireless la care telefonul este conectat în acel moment.
O casetă cu mesaj va fi afişată, arătând numele reţelei Wi-Fi, starea, viteza, puterea semnalului şi altele.
Notă: Dacă doriţi să ştergeţi setările pentru această reţea, din telefonul dvs., apăsaţi Uită în această casetă. Veţi fi nevoit să introduceţi setările din nou dacă doriţi să vă conectaţi la această reţea wireless.

Conectarea la o altă reţea Wi-Fi

 1. Din ecranul iniţial apăsaţi MENU, apoi apăsaţi Setări > Wireless şi reţele.
 2. Apăsaţi Setări Wi-Fi. Reţelele Wi-Fi detectate sunt afişate în secţiunea Reţele Wi-Fi.
 3. Pentru a căuta manual reţelele Wi-Fi disponibile, în ecranul Setări Wi-Fi, apăsaţi MENU şi apoi apăsaţi Căutare.
 4. Apăsaţi altă reţea Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.
0 persoane l-au considerat util