Modificarea setărilor de afişare

Modificarea setărilor de afişare

Modificarea manuală a luminozităţii ecranului

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Ecran > Luminozitate.
 3. Debifaţi caseta Luminozitate automată.
 4. Trageţi cursorul de luminozitate spre stânga pentru a reduce sau spre dreapta pentru a spori luminozitatea ecranului.
 5. Apăsaţi pe OK.
Sfat: De asemenea, puteţi regla luminozitatea ecranului din panoul Setări rapide (apăsaţi pe partea extremă dreaptă a barei de stare, apoi apăsaţi pe ).

Reglarea timpului dinaintea stingerii ecranului

După o perioadă de inactivitate, ecranul se stinge pentru a economisi energia bateriei. Puteţi seta perioada după care ecranul se stinge.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Ecran > Expirare.
 3. Apăsaţi pe timpul până la stingerea ecranului.

Oprirea rotaţiei automate a ecranului

Implicit, orientarea ecranului se ajustează automat în funcţiile de cum ţineţi HTC Flyer.
Notă: Rotaţia automată nu este compatibilă cu toate ecranele aplicaţiilor.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Ecran, apoi debifaţi caseta Ecran cu rotire automată.
Sfat: De asemenea, puteţi dezactiva rotirea ecranului din panoul Setări rapide (apăsaţi pe partea extremă dreaptă a barei de stare, apoi apăsaţi pe ).

Recalibrarea senzorului G

Recalibraţi ecranul dacă aveţi impresia că orientarea ecranului nu răspunde în mod adecvat la modul în care ţineţi în mână HTC Flyer.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Ecran > Calibrare senzor G.
 3. Plasaţi dispozitivul HTC Flyer pe o suprafaţă plană şi orizontală, apoi apăsaţi pe Calibrare.
 4. După procesul de calibrare, apăsaţi pe OK.

Păstrarea ecranului aprins în timpul încărcării dispozitivului HTC Flyer

Puteţi împiedica stingerea ecranului în timpul încărcării dispozitivului HTC Flyer.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Aplicaţii > Dezvoltare.
 3. Bifaţi caseta de validare Menţinere activ.

Activarea sau dezactivarea efectelor de animaţie

Puteţi dezactiva animaţia sau puteţi activa numai anumite animaţii în momentul în care comutaţi de la un ecran la altul.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Ecran > Animaţie.
 3. Din meniul cu opţiuni, selectaţi setările de animaţie pe care le doriţi.
0 persoane l-au considerat util