Wi‑Fi

Wi-Fi

Pentru a utilizaWi-Fi, trebuie să accesaţi un punct de acces wireless, denumit şi „hotspot”. Disponibilitatea şi puterea semnalului Wi-Fi va varia în funcţie de obiectele, cum ar fi clădirile sau un simplu perete între camere, prin care semnalul Wi-Fi trebuie să treacă.

Activarea funcţionalităţii Wi-Fi şi conectarea la o reţea wireless

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Wireless & reţele, apoi bifaţi caseta de validare Wi-Fi pentru a activa funcţionalitatea Wi-Fi. HTC Flyer va căuta reţelele wireless disponibile.
 3. Apăsaţi pe Setări Wi-Fi. Numele reţelelor şi setările de securitate ale reţelelor Wi-Fi detectate sunt afişate în secţiunea Reţele Wi-Fi.
 4. Dacă reţeaua wireless la care doriţi să vă conectaţi nu se află în lista reţelelor detectate, glisaţi în josul ecranului şi apăsaţi pe Adăugare reţea Wi-Fi. Introduceţi setările reţelei wireless şi, apoi, apăsaţi pe Salvare.
 5. Apăsaţi reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi. Dacă aţi selectat o reţea deschisă, veţi fi conectat automat la reţea.
 6. Dacă aţi selectat o reţea care foloseşte un cod de acces, introduceţi parola şi apăsaţi pe Conectare.

Când dispozitivul HTC Flyer este conectat la o reţea wireless, pictograma Wi-Fi este afişată în bara de stare şi aceasta vă comunică puterea aproximativă a semnalului (prin numărul de benzi care se aprind).

La următoarea conectare a dispozitivului HTC Flyer la o reţea wireless securizată pe care aţi mai accesat-o, nu vi se va mai cere să introduceţi parola sau alte informaţii de securitate încă o dată, cu excepţia cazului în care aţi resetat dispozitivul HTC Flyer la setările implicite din fabrică.

Conectarea la o reţea Wi-Fi cu securizare EAP-TLS

Poate fi necesar să instalaţi certificatul de reţea (*.p12) pe HTC Flyer înainte să vă puteţi conecta la o reţea Wi-Fi cu protocolul de autentificare EAP-TLS.
 1. Salvaţi fişierul certificat în directorul rădăcină al cartelei de memorie de stocare.
 2. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 3. Apăsaţi pe Securitate > Instalare de pe cardul SD.
 4. Selectaţi certificatul de reţea necesar pentru conectarea la reţeaua EAP-TLS.
 5. Activaţi Wi-Fi şi conectaţi-vă la o reţea wireless.

Verificarea stării reţelei wireless

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Wireless & reţele > Setări Wi-Fi.
 3. Apăsaţi pe reţeaua wireless la care este conectat curent dispozitivul HTC Flyer.
Va fi afişată o casetă de mesaj care prezintă numele, starea, viteza de transfer, puterea semnalului şi alte aspecte ale reţelei Wi-Fi.
Notă: Dacă doriţi să ştergeţi setările pentru această reţea, apăsaţi Ignorare. Dacă doriţi să vă reconectaţi la o reţea wireless, pe care aţi şters-o, va trebui să selectaţi din nou reţeaua wireless din lista reţelelor Wi-Fi disponibile.Dacă este o reţea wireless securizată, va trebui să introduceţi din nou acreditările reţelei wireless.

Conectarea la o altă reţea Wi-Fi

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Wireless & reţele > Setări Wi-Fi. Reţelele Wi-Fi detectate sunt afişate în secţiunea Reţele Wi-Fi.
 3. Pentru a detecta manual reţelele Wi-Fi disponibile, apăsaţi pe > Scanare.
 4. Apăsaţi pe altă reţea Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.

Setarea momentului de deconectare de la o reţea Wi-Fi

Puteţi specifica când se comută între conexiunea Wi-Fi şi cea de date.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
 2. Apăsaţi pe Wireless & reţele > Setări Wi-Fi.
 3. Apăsaţi pe Politică de deconectare Wi-Fi, apoi selectaţi politica dorită.
0 persoane l-au considerat util