APLICAŢII ŞI FUNCŢII
Utilizarea Ceas
APLICAŢII ŞI FUNCŢII

Utilizarea Ceas

Despre miniaplicaţia Ceas HTC

Utilizaţi miniaplicaţia Ceas HTC pentru a vedea data, ora şi locaţia curentă. De asemenea, puteţi utiliza Ceas pentru a afişa ora dintr-un alt oraş.

Modificarea locaţiei pe miniaplicaţia Ceas

În mod implicit, miniaplicaţia Ceas afişează informaţiile meteo aferente locaţiei dvs. curente. Puteţi personaliza miniaplicaţia Ceas pe ecranul iniţial pentru a afişa informaţiile meteo corespunzătoare unei alte locaţii.
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe miniaplicaţia Ceas şi apoi apoi glisaţi-o înspre butonul de editare .
 2. Alegeţi un oraş.

  Dacă nu vedeţi oraşul dorit, apăsaţi pe Adăugare oraş pentru a-l căuta şi a-l adăuga.

 3. Apăsaţi pe Efectuat.
Sfat: Puteţi adăuga mai multe miniaplicaţii Ceas în ecranul iniţial extins. Alegeţi dintr-o varietate de aspecte şi modele şi selectaţi oraşul de afişat.

Folosirea aplicaţiei Ceas

Obţineţi mai multe funcţii ale aplicaţiei Ceas decât cele obişnuite - data şi ora. Folosiţi HTC Flyer ca ceas de birou cu informaţii meteo sau ca ceas internaţional, astfel încât să puteţi verifica ora în mai multe oraşe din lume. De asemenea, îl puteţi utiliza ca ceas deşteptător, cronometru şi temporizator.
Pentru a deschide aplicaţia Ceas, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
 • Apăsaţi miniaplicaţia Ceas de pe ecranul iniţial.
 • Din ecranul iniţial, apăsaţi şi apoi apăsaţi Ceas.
Apăsaţi filele din rândul de jos sau glisaţi degetul peste file pentru a comuta între diferitele funcţii ale aplicaţiei Ceas.

Utilizarea funcţiei Ceas de birou

Ceas de birou afişează data, ora şi starea curentă a vremii. De asemenea, afişează un indicator pentru alarmă şi evenimentele următoarea din calendar.
 • Apăsaţi pe imaginea sau informaţiile meteo pentru a deschide aplicaţia Meteo unde puteţi vedea previziunile meteo pentru zilele următoare.
 • Apăsaţi pe pentru a comuta la Mod andocare pe tot ecranul.
 • În cazul în care aveţi mai multe evenimente următoare în calendar, glisaţi în josul listei pentru a vă verifica evenimentele.

Utilizarea funcţiei Ora pe glob

Utilizaţi aplicaţia Ceas, fila Ora pe glob, pentru a verifica simultan ora curentă în mai multe locuri de pe glob. De asemenea, puteţi seta oraşul dvs., puteţi adăuga mai multe oraşe la lista ceasului internaţional şi puteţi seta manual zona de fus orar, data şi ora dvs.

Setarea oraşului dvs.

 1. În fila Ora pe glob, apăsaţi pe > Setări domiciliu.
 2. Introduceţi numele oraşului dvs. Pe măsură ce introduceţi literele, lista este filtrată pentru a vă arăta oraşele şi ţările care se potrivesc.
 3. Derulaţi prin listă şi apăsaţi pe oraşul dvs.

Setarea fusului orar, a datei şi orei

Important: Pentru a seta manual pe HTC Flyer zona de fus orar, data şi ora, trebuie să dezactivaţi mai întâi sincronizarea automată a orei.
 1. În fila Ora pe glob, apăsaţi pe > Setări ora locală.
 2. Debifaţi casetele de validare Dată şi oră automată şi Fus orar automat.
 3. Setaţi fusul orar, data şi ora în funcţie de necesităţi.
Sfat: De asemenea, puteţi seta data şi ora în > Setări > Dată & oră.

Adăugarea unui oraş în Ora pe glob

Adăugaţi mai multe oraşe pe ecranul Ora pe glob astfel încât să puteţi verifica instantaneu data şi ora în oraşele respective.
 1. În fila Ora pe glob, apăsaţi pe .
 2. Introduceţi numele oraşului pe care doriţi să îl adăugaţi. Pe măsură ce introduceţi literele, lista este filtrată pentru a vă arăta oraşele şi ţările care se potrivesc.
 3. Derulaţi prin lista cu locaţiile potrivite şi apăsaţi oraşul pe care doriţi să îl adăugaţi.

Setarea unei alarme

Puteţi utiliza ecranul Ceas al aplicaţiei Ceas pentru a configura una sau mai multe alarme de pentru a configura una sau mai multe alarme de deşteptare.
 1. În fila Alarme, bifaţi caseta unei alarme.
 2. Apăsaţi pe Editare.
 3. În Setare alarmă, glisaţi degetul în sus sau în jos pentru a naviga cu rotiţele de pe ecran pentru oră şi setaţi ora alarmei.
 4. Alegeţi din opţiunile disponibile. Puteţi efectua următoarele acţiuni:
  • Introduce o Descriere pentru alarme şi puteţi alege un Sunet alarmă de folosit.
  • Apăsaţi Repetare. Selectaţi zilele săptămânii în care doriţi să sune alarma şi apoi apăsaţi OK.
  • Bifaţi caseta de validare Vibrare dacă doriţi ca dispozitivul HTC Flyer să şi vibreze când se declanşează alarma.
 5. După ce aţi terminat setarea alarmei, apăsaţi Efectuat.
Sfat:
 • Pentru a dezactiva o alarmă, debifaţi caseta alarmei respective.
 • Dacă aveţi nevoie de mai mult de trei alarme, apăsaţi pe .

Ştergerea unei alarme

 1. În fila Alarme, apăsaţi pe > Ştergere.
 2. Selectaţi alarmele pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi pe Ştergere.

Schimbarea setărilor pentru sunetul alarmei

În fila Alarme, apăsaţi pe > Setări. Puteţi schimba următoarele setări:
Alarmă în modul silenţios Selectată în mod implicit, această opţiune face posibil ca alarma să sune chiar şi atunci când volumul este setat la modul silenţios. Debifaţi această casetă dacă doriţi să închideţi sonorul alarmei atunci când dispozitivul HTC Flyer se află în modul silenţios.
Volum alarmă Setaţi nivelul de volum pe care îl doriţi pentru alarmă.
Durată de amânare Setaţi intervalul de timp de amânare dintre alarme.
Comportament buton lateral Alegeţi un comportament pentru alarmă atunci când apăsaţi butonul lateral (MAI TARE/MAI ÎNCET). Puteţi seta butonul pentru amânare, anularea alarmei sau dezactivarea butonului. Butonul lateral funcţionează numai atunci când ecranul nu este blocat.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
395
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-flyer
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE