Utilizarea tastaturii de pe ecran

Utilizarea tastaturii de pe ecran

Atunci când lansaţi o aplicaţie sau selectaţi un câmp care necesită litere sau numere, tastatura de pe ecran devine disponibilă. După ce aţi introdus textul, puteţi apăsa pe sau pentru a închide tastatura de pe ecran.

Introducerea textului

Folosiţi următoarele taste în timp ce introduceţi textul, utilizând tastatura de pe ecran:
  • Apăsaţi pe tastele de pe tastatură pentru a introduce litere şi cifre.
  • Apăsaţi şi ţineţi apăsată o tastă alfabetică pentru a vedea caracterele sau accentele asociate cu aceasta (dacă este cazul).
Tasta Shift. Atingeţi pentru a introduce o literă mare. Apăsaţi de două ori pentru a activa scrierea cu litere majuscule.
Atingeţi pentru a comuta la tastatura de simboluri.
Tasta Enter. Atingeţi pentru a crea o linie nouă.
Tasta Backspace. Atingeţi pentru a şterge caracterul precedent.
Tasta Limbă. Tasta pe care o vedeţi depinde de limba tastaturii pe care o folosiţi în momentul respectiv.
  • Apăsaţi pentru a comuta la o altă limbă pentru tastatură. Puteţi de asemenea să accesaţi setările tastaturii de pe ecran.
  • Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a introduce text prin vorbire în majoritatea locurilor în care puteţi introduce text cu tastatura de pe ecran.
Apăsaţi pentru a ascunde tastatura de pe ecran.

Activarea limbilor multiple pentru tastatură

Dacă există mai multe limbi pentru tastatură disponibile pe HTC Flyer, alegeţi ce limbă doriţi să activaţi pe tastatura de pe ecran astfel încât să puteţi comuta la aceste limbi şi să le folosiţi pentru a introduce textul.
  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Setări.
  2. Apăsaţi pe Limbă & introducere > Configurare metode de introducere.
  3. În Introducere tactilă, apăsaţi pe Setări > Tastatură internaţională.
  4. Alegeţi limba pe care o doriţi.
    Notă: Limbile disponibile depind de regiunea din care aţi achiziţionat HTC Flyer.
0 persoane l-au considerat util