Copiaţi persoanele de contact pe cartela de stocare

Copiaţi persoanele de contact pe cartela de stocare

  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Persoane.
  2. Apăsaţi pe > Importaţi/Exportaţi > Export pe card SD.
  3. Selectaţi un cont sau un tip de persoane de contact pentru a le exporta, apoi apăsaţi OK.

Importarea persoanelor de contact de pe cartela de memorie

Puteţi importa doar persoanele de contact care au fost exportate pe cartela de stocare utilizând funcţia Export pe card SD.
  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Persoane.
  2. Apăsaţi pe > Importaţi/Exportaţi > Import de pe card SD.
  3. Dacă aveţi conturi Google sau Exchange ActiveSync instalate pe HTC Flyer, apăsaţi tipul pentru persoanele de contact importate.
0 persoane l-au considerat util