Importarea contactelor din cartela SIM

Importarea contactelor din cartela SIM

Cânt importaţi persoane de contact de pe SIM, puteţi fie să le memoraţi în HTC Flyer sau să le adăugaţi la persoanele dvs. de contact Google sau Exchange ActiveSync, dacă aţi instalat conturile aferente.
  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Persoane.
  2. În fila Toate, apăsaţi pe > Importaţi/Exportaţi > Import de pe card SD.
  3. Dacă aveţi conturi Google sau Exchange ActiveSync instalate pe HTC Flyer, apăsaţi tipul pentru persoanele de contact importate.
  4. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
    • Apăsaţi una sau mai multe persoane de contact de pe cartela SIM pe care doriţi să le importaţi.
    • Pentru a importa toate contactele, apăsaţi pe > Selectarea toate.
  5. Apăsaţi pe Salvare.
0 persoane l-au considerat util