Anularea sau amânarea memento-urilor de evenimente

Anularea sau amânarea memento-urilor de evenimente

Dacă aţi setat cel puţin un memento pentru un eveniment, pictograma eveniment viitor va apărea în zona de notificări a barei de stare pentru a vă reaminti de acest eveniment.
Deschideţi panoul Notificări, apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:
  • Apăsaţi pe X pentru a anula toate mementourile de evenimente.
  • Apăsaţi pe mementoul pentru eveniment de calendar. Veţi vedea apoi o listă a tuturor mementourilor de evenimente în aşteptare. Apăsaţi Amânare toate pentru a amâna toate mementourile de evenimente timp de cinci minute, sau apăsaţi Respingere toate pentru a anula toate mementourile de evenimente.
0 persoane l-au considerat util