Crearea unei liste de redare

Crearea unei liste de redare

Personalizaţi-vă experienţa muzicală creând liste de redare. Creaţi o listă de redare care să conţină numai melodiile dvs. preferate sau creaţi una care să se potrivească dispoziţiei dvs. din ziua respectivă. Puteţi crea câte liste de redare doriţi.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi pe > Muzică.
 2. Din bibliotecă, glisaţi pe filele de jos pentru a merge la categoria Liste de redare.
 3. Apăsaţi pe Adăugare listă de redare.
 4. Introduceţi un nume pentru lista de redare şi apoi apăsaţi Adăugare melodii la lista de redare.
 5. Selectaţi o categorie.
 6. Selectaţi căsuţele aferente melodiilor pe care doriţi să le adăugaţi la lista de redare şi apoi apăsaţi Adăugare.
 7. Apăsaţi pe Salvare.

Pentru redarea melodiilor dintr-o listă

 1. Din bibliotecă, glisaţi pe rândul de jos pentru a merge la categoria Liste de redare.
 2. Apăsaţi o listă de redare pentru a o deschide.
 3. Apăsaţi prima melodie sau oricare melodie din lista de redare.

Administrarea listelor de redare

După ce aţi creat o listă de redare, puteţi adăuga mai multe melodii la aceasta, puteţi rearanja ordinea acestora şi altele.

 1. Din bibliotecă, glisaţi pe rândul de jos pentru a merge la categoria Liste de redare.
 2. Apăsaţi o listă de redare pentru a o deschide.
 3. Apăsaţi pe şi apoi alegeţi ce doriţi să faceţi:
  Adăugaţi mai multe melodii la lista de redare
  1. Apăsaţi pe Adăugare melodii.
  2. Mergeţi la categoria Toate melodiile sau la orice altă categorie.
  3. Selectaţi melodiile pe care doriţi să le adăugaţi la lista de redare apoi apăsaţi pe Adăugare.
  Rearanjarea melodiilor
  1. Apăsaţi pe Modificare ordine.
  2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat la sfârşitul titlului melodiei pe care doriţi să o mutaţi. Când rândul este evidenţiat, trageţi-l către noua poziţie, apoi apăsaţi pe Efectuat.
  Ştergeţi melodii dintr-o listă de redare
  1. Apăsaţi pe Eliminare melodii.
  2. Selectaţi melodiile pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi Eliminare.
  Schimbarea denumirii listei de redare Apăsaţi pe Redenumire listă de redare.

Ştergerea listelor de redare

 1. Din bibliotecă, glisaţi pe rândul de jos pentru a merge la categoria Liste de redare.
 2. Apăsaţi pe > Ştergere liste de redare.
 3. Selectaţi listele de redare care trebuie şterse, apoi apăsaţi Ştergere.
0 persoane l-au considerat util