Setări & Servicii
Conectarea unei căşti sau a unui kit de maşină Bluetooth
Setări & Servicii

Conectarea unei căşti sau a unui kit de maşină Bluetooth

Puteţi asculta muzică folosind o cască stereo Bluetooth sau puteţi avea conversaţii cu mâinile libere, folosind o cască sau un kit de maşină compatibil Bluetooth.
Important:
 • Pentru a putea asculta muzică cu ajutorul căştii sau al kitului de maşină, casca sau kitul trebuie să fie compatibile cu profilul Bluetooth A2DP.
 • Înainte de a vă conecta casca, trebuie să o faceţi detectabilă, astfel încât HTC EVO 3D să o poată descoperi. Consultaţi manualul căştii pentru detalii.
 1. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări.
 2. Dacă Bluetooth este oprit, apăsaţi comutatorul Bluetooth Pornit/Oprit pentru a-l porni.
 3. Apăsaţi Bluetooth. Se deschide ecranul Bluetooth.
 4. Dacă nu vedeţi casca în listă, apăsaţi şi apoi apăsaţi Căutare dispozitive pentru a reîmprospăta lista.
 5. Atunci când vedeţi numele căştii dvs. afişat în secţiunea Dispozitive disponibile, apăsaţi pe acesta.
 6. HTC EVO 3D va încerca automat să se cupleze la cască.
 7. Dacă cuplarea automată eşuează, introduceţi codul care însoţeşte casca.
Starea cuplării şi a conectării este afişată sub numele căştii hands-free sau al kitului de maşină în secţiunea Dispozitive Bluetooth. Atunci când casca sau kitul de maşină Bluetooth s-a conectat la HTC EVO 3D, pictograma Bluetooth conectat este afişată în bara de stare.

Reconectarea unei căşti sau a unui kit de maşină

În mod normal, puteţi reconecta cu uşurinţă casca, pornind Bluetooth pe HTC EVO 3D şi pornind apoi şi casca. Totuşi, este posibil să fie nevoie să vă conectaţi manual, dacă casca dvs. a fost folosită cu un alt dispozitiv Bluetooth.
Important: Asiguraţi-vă că aţi pus casca în modul detectabil. Consultaţi manualul căştii pentru detalii.
 1. Din ecranul principal, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări.
 2. Dacă Bluetooth este oprit, apăsaţi comutatorul Bluetooth Pornit/Oprit pentru a-l porni.
 3. Apăsaţi Bluetooth. Se deschide ecranul Bluetooth.
 4. Apăsaţi pe denumirea căştii din secţiunea Dispozitive cuplate.
 5. Dacă vi se solicită să introduceţi un cod de acces, încercaţi 0000 sau 1234, sau consultaţi documentaţia căştii/kitului de maşină pentru a găsi codul de acces.

Dacă tot nu vă puteţi reconecta la casca sau kitul de maşină, urmaţi instrucţiunile din secţiunea Decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth, şi apoi urmaţi paşii din secţiunea Conectarea unei căşti sau a unui kit de maşină Bluetooth.

 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
398
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-evo-3d
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-bluetooth-connect_headset