Stabilirea de mementouri pentru evenimentele dvs.

Skärmen roterar inte?

Om inte skärmen roterar när du vänder den åt sidan, kontrollera först att alternativet Rotera skärmen automatiskt har valts i Inställningar > Skärm och gester. Om Rotera skärmen automatiskt redan har valts, prova att kalibrera om skärmen om skärmorienteringen inte stämmer med hur du håller din telefon.
  1. Gå till Inställningar och tryck på Språk och gester.
  2. Tryck på G-Sensor-kalibrering.
  3. Placera telefonen på en plan och jämn yta och tryck sedan på Kalibrera.
  4. Efter omkalibreringen trycker du på OK.
0 persoane l-au considerat util