Informaţii de bază despre Bluetooth

Informaţii de bază despre Bluetooth

Activarea sau dezactivarea Bluetooth

  1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi .
  2. Apăsaţi comutatorul Bluetooth Pornit/Oprit pentru a-l porni sau opri.
Notă: Dezactivaţi funcţia Bluetooth atunci când nu o folosiţi, pentru a economisi bateria, sau în locurile în care folosirea dispozitivelor wireless este interzisă, de exemplu la bordul unui avion şi în spitale.

Modificarea numelui dispozitivului

Numele dispozitivului serveşte la identificarea HTC Desire X de către alte dispozitive.

  1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi .
  2. Dacă Bluetooth este oprit, apăsaţi comutatorul Bluetooth Pornit/Oprit pentru a-l porni.
  3. Apăsaţi Bluetooth. Se deschide ecranul Bluetooth.
  4. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Redenumire telefon.
  5. Introduceţi numele nou pentru HTC Desire X în caseta de dialog şi apoi apăsaţi Redenumire.
0 persoane l-au considerat util