Setări & Servicii
Wi‑Fi
Setări & Servicii

Wi-Fi

Pentru a utiliza Wi-Fi, trebuie să accesaţi un punct de acces wireless, denumit şi „hotspot”.
Notă: Disponibilitatea şi puterea semnalului Wi-Fi va varia în funcţie de obiectele prin care semnalul Wi-Fi trebuie să treacă (cum ar fi clădirile sau un perete între camere).

Activarea Wi-Fi şi conectarea la o reţea mobilă

 1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi .
 2. Apăsaţi comutatorul Wi-Fi oprit/pornit pentru a activa Wi-Fi.
 3. Apăsaţi Wi-Fi.

  Se vor afişa reţelele Wi-Fi descoperite.

  Notă: Dacă reţeaua fără fir pe care o doriţi nu este afişată, apăsaţi > Adăugare reţea pentru a o adăuga manual.
 4. Apăsaţi reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi. Dacă ați selectat o rețea securizată, vi se va solicita introducerea codului de rețea sau a parolei.
 5. Apăsaţi Conectare. Veţi vedea pictograma Wi-Fi în bara de stare când este conectat.

La următoarea conectare a HTC Desire X la o reţea fără fir securizată pe care aţi mai accesat-o, nu vi se va mai cere să introduceţi parola sau alte informaţii de securitate.

Conectarea la o reţea Wi-Fi prin WPS

Dacă folosiţi un router Wi-Fi cu Configurare Wi-Fi protejat (WPS), puteţi conecta cu uşurinţă telefonul HTC Desire X.
 1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi .
 2. Apăsaţi comutatorul Wi-Fi oprit/pornit pentru a activa Wi-Fi.
 3. Apăsaţi Wi-Fi.
 4. Apăsaţi > WPS Push, apoi apăsaţi butonul WPS al routerului Wi-Fi.
  Notă: Pentru a folosi metoda PIN de Configurare Wi-Fi protejat (WPS), apăsaţi > Introducere PIN WPS.

Deconectarea de la reţeaua wireless actuală

 1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi .
 2. Apăsaţi Wi-Fi.
 3. Puteţi să:
  • Apăsaţi reţeaua wireless la care este conectat HTC Desire X şi apoi apăsaţi Deconectare.
  • Dacă doriţi să eliminaţi setările pentru această reţea, ţineţi apăsat numele reţelei şi apăsaţi Ignorare reţea.

Conectarea la o reţea Wi-Fi diferită

 1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi .
 2. Apăsaţi Wi-Fi. Se vor afişa reţelele Wi-Fi descoperite.
  Notă: Pentru a detecta manual reţelele Wi-Fi disponibile, apăsaţi pe > Scanare.
 3. Apăsaţi altă reţea Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.

Conectarea automată la o reţea Wi-Fi publică (WISPr)

Puteţi seta HTC Desire X să se conecteze automat la o reţea Wi-Fi publică pe care o utilizaţi în mod repetat. Aceasta vă scuteşte să mai accesaţi autentificarea web a furnizorului Wi-Fi de fiecare dată când vă conectaţi la reţeaua lor Wi-Fi. Adăugaţi-vă acreditările de conectare la setările WISPr (furnizor de servicii Internet fără fir mobile).
Important: Punctul de acces al reţelei Wi-Fi trebuie să accepte portalul web WISPr. Consultaţi furnizorul Wi-Fi pentru detalii.
 1. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi .
 2. Apăsaţi Wi-Fi.
 3. Apăsaţi > Complex.
 4. Din Setări WISPr, selectaţi opţiunea Autentificare automată.
 5. Apăsaţi Setări cont WISPr > Adăugaţi un cont nou.
 6. Apăsaţi fiecare element de pe ecran pentru a introduce numele furnizorului serviciului, numele dvs. de conectare (cu numele de domeniu complet) şi parola.
 7. Apăsaţi > Salvare.
 8. Porniţi Wi-Fi şi apoi conectaţi-vă la reţeaua Wi-Fi publică.
Sfat:
 • Dacă aveţi acces la mai multe reţele Wi-Fi publice, puteţi adăuga până la cinci seturi de acreditări de conectare la lista Conturi WISPr.
 • În lista Conturi WISPr, apăsaţi şi ţineţi apăsat un cont pentru a-l elimina sau modifica.

Conectarea la o reţea Wi-Fi cu securizare EAP-TLS

Important: Trebuie să instalaţi certificatul de reţea pe HTC Desire X înainte să vă puteţi conecta la o reţea Wi-Fi cu protocolul de autentificare EAP-TLS. Puteţi obţine aceste informaţii de la administratorul reţelei dvs.
 1. Salvaţi fişierul certificat în directorul rădăcină al cartelei de stocare.
 2. Deschideţi prin glisare panoul Notificări şi apoi apăsaţi > Securitate.
 3. Apăsaţi Instalare de pe cartela SD.
 4. Selectaţi certificatul de reţea necesar pentru conectarea la reţeaua EAP-TLS.
 5. Activaţi Wi-Fi şi conectaţi-vă la o reţea wireless.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
500
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-desire-x
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-connections_internet-wifi