Informaţii de bază despre aparatul foto

Informaţii de bază despre aparatul foto

Capturaţi fotografii instantaneu, fără nicio întârziere. Lansaţi direct aparatul foto de pe ecranul de blocare, chiar dacă HTC Desire X este protejat cu parolă.
 1. Când ecranul este oprit, apăsaţi ALIMENTARE.
 2. Glisaţi pictograma Aparat foto pe inelul ecranului de blocare pentru a putea începe să faceţi fotografii şi să înregistraţi videoclipuri imediat.
  Sfat: Din ecranul principal, puteţi, de asemenea, apăsa Aparat foto pentru a-l lansa.

Utilizaţi comenzile de pe ecranul Vizor pentru a adăuga efecte, a mări sau micşora imaginea şi altele.

Notă: După ce aţi utilizat Aparat foto (sau dacă ieşiţi temporar din ecranul Vizor), va trebui să deblocaţi HTC Desire X dacă aveţi un ecran de blocare.

Transfocare

 • Înainte de a realiza o fotografie sau un videoclip, glisaţi cu degetul pe bara de transfocare pentru a apropia sau a depărta imaginea.
 • Când înregistraţi un videoclip, bara de transfocare este întotdeauna afişată pe ecran. Puteţi să apropiaţi sau să îndepărtaţi şi în timp ce filmaţi.

Alegerea unui efect

Folosiţi efectele disponibile pentru aparatul foto pentru a da impresia că fotografiile dvs. au fost realizate cu ajutorul unor lentile sau filtre speciale. Puteţi adăuga şi anumite efecte la clipurile video.
 1. Apăsaţi .
 2. Derulaţi printre efectele disponibile şi apăsaţi unul care vă place.

Setarea rezoluţiei

 1. În ecranul Vizor, apăsaţi .
 2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
  Schimbaţi rezoluţia fotografiei Apăsaţi Aspect şi rezoluţie şi apoi alegeţi o rezoluţie a imaginii.
  Schimbaţi rezoluţia video Apăsaţi Calitate video şi apoi alegeţi o rezoluţie video.

Alegerea unui mod bliţ

Apăsaţi pictograma bliţ pentru a alege un mod pentru bliţ.

Când utilizaţi Bliţ activat sau modul bliţ automat, aparatul foto setează în mod inteligent cea mai bună luminozitate a bliţului pentru fotografia dvs.

0 persoane l-au considerat util