Modificarea setărilor de afişare

Modificarea setărilor de afişare

Modificarea manuală a luminozităţii ecranului

 1. Din ecranul iniţial apăsaţi , apoi apăsaţi Setări.
 2. Apăsaţi Afişaj > Luminozitate
 3. Deselectaţi căsuţa Luminozitate automată.
 4. Trageţi cursorul de luminozitate spre stânga pentru a reduce sau spre dreapta pentru a spori luminozitatea ecranului.
 5. Apăsaţi OK.

Reglarea timpului dinaintea stingerii ecranului

După o perioadă de inactivitate, ecranul telefonului se stinge pentru a economisi energia bateriei. Puteţi seta perioada după care ecranul se stinge.
 1. Din ecranul iniţial apăsaţi , apoi apăsaţi Setări.
 2. Apăsaţi Afişaj > Expirare ecran.
 3. Apăsaţi timpul dinainte de stingerea ecranului.

Oprirea rotaţiei automate a ecranului

Implicit, orientarea ecranului se ajustează automat în funcţiile de cum ţineţi telefonul.
Notă: Rotaţia automată nu este compatibilă cu toate ecranele aplicaţiilor.
 1. Din ecranul iniţial apăsaţi , apoi apăsaţi Setări.
 2. Apăsaţi Afişaj.
 3. Deselectaţi căsuţa Ecran cu rotire automată.

Recalibrarea senzorului G

Recalibraţi ecranul dacă aveţi impresia că orientarea ecranului nu răspunde în mod adecvat la modul în care ţineţi telefonul în mână.
 1. Din ecranul iniţial apăsaţi , apoi apăsaţi Setări.
 2. Apăsaţi Afişaj > Calibrare Senzor G.
 3. Puneţi telefonul pe o suprafaţă plană şi nivelată şi apoi apăsaţi Calibrare.
 4. După procesul de calibrare, apăsaţi OK.

Menţinerea ecranului aprins cât timp telefonul se încarcă

Puteţi împiedica telefonul să se stingă în timp ce încărcaţi telefonul.
 1. Din ecranul iniţial apăsaţi , apoi apăsaţi Setări.
 2. Apăsaţi Aplicaţii > Dezvoltare.
 3. Selectaţi căsuţa Stai treaz.

Activarea sau dezactivarea efectelor de animaţie

Puteţi dezactiva animaţia sau puteţi activa numai anumite animaţii în momentul în care comutaţi de la un ecran la altul.
 1. Din ecranul iniţial apăsaţi , apoi apăsaţi Setări.
 2. Apăsaţi Afişaj > Animaţie.
 3. Din meniul opţiuni, selectaţi setările de animaţie pe care le doriţi.
0 persoane l-au considerat util