Modificarea setărilor aparatului foto

Modificarea setărilor aparatului foto

Deschideţi panoul meniului pentru a accesa şi modifica setările aparatului foto.
Pentru a accesa setările aparatului foto, apăsaţi .
Notă: Anumite funcţii ale aparatului foto nu sunt disponibile atunci când utilizaţi aparatul foto frontal, ca de exemplu focalizarea automată, transfocarea, utilizarea bliţului şi detectarea feţei.
Auto-temporizator (numai modul fotografie) Setaţi un interval de timp înainte ca aparatul foto să realizeze automat fotografia.
Reglarea imaginii Glisaţi degetul pe fiecare dintre barele glisante pentru a regla expunerea, contrastul, saturaţia şi claritatea.
Balanţă de alb Balanţa de alb îi permite camerei foto să capteze culorile cu mai multă acurateţe prin adaptarea la luminozitatea mediului.
Rezoluţie/Calitate video Alegeţi rezoluţia fotografiei sau a clipului video pe care doriţi să o utilizaţi.
ISO (doar în modul fotografie) Selectaţi un nivel pentru ISO sau reveniţi în modul Auto. Valorile mai mari ale ISO sunt mai bune pentru realizarea de fotografii în condiţii de iluminare redusă.
Durată revizualizare Setaţi durata de timp în care fotografia sau clipul video rămân afişate pe ecranul Revizualizare înainte de a reveni la ecranul Vizor.
Ecran lat (doar în modul fotografie) Atunci când această căsuţă este selectată (implicit), rezoluţiile foto disponibile spre a fi selectate sunt în proporţie de 5:3 şi puteţi folosi întregul ecran Vizor pentru a vă încadra subiectul. Atunci când nu sunt selectate, rezoluţiile foto disponibile spre a fi selectate sunt în proporţia standard de 4:3.
Geo-etichetare fotografii (doar în modul fotografie) Selectaţi opţiunea de memorare a locaţiei GPS pentru fotografiile realizate.
Modul oglindă (doar pentru aparatul foto frontal) Selectaţi opţiunea de afişare a imaginii în oglindă pe ecranul vizorului.
Îmbunătăţire automată (doar în modul fotografie) Selectaţi opţiunea de reducere a zgomotului atunci când utilizaţi o setare mare pentru ISO şi de reglare automată a luminozităţii fotografiei.
Focalizare automată (doar în modul fotografie) Activează sau dezactivează focalizarea centrată automată.
Detectarea feţei (doar în modul fotografie) Selectaţi opţiunea de detectare automată a feţelor şi de reglare a focalizării atunci când fotografiaţi persoane. Detectarea feţei va fi oprită dacă dezactivaţi focalizarea automată.
Sunet declanşator Selectaţi opţiunea de redare a unui sunet atunci când apăsaţi butonul obturatorului sau cel pentru înregistrare.
Grilă (doar în modul fotografie) Selectaţi să afişaţi o grilă pe ecranul vizorului astfel încât să puteţi încadra şi centra subiectul cu uşurinţă înainte de a face fotografia.
Înregistrare cu sunet (doar în modul video) Selectaţi opţiunea de înregistrare cu sunet atunci când realizaţi clipuri video.
Revenire la setările implicite Readuceţi aparatul foto la setările implicite.
0 persoane l-au considerat util