Copierea persoanelor de contact pe cartela de memorie

Copierea persoanelor de contact pe cartela de memorie

  1. Din ecranul iniţial apăsaţi > Persoane.
  2. Apăsaţi şi apoi apăsaţi Import/Export > Export pe cartela SD.
  3. Selectaţi un cont sau un tip de persoane de contact pentru a le exporta, apoi apăsaţi OK.

Importarea persoanelor de contact de pe cartela de memorie

Puteţi importa doar persoanele de contact care au fost exportate pe cartela de memorie utilizând funcţia Export pe cartela SD de pe telefon.
  1. Din ecranul iniţial apăsaţi > Persoane.
  2. Apăsaţi , apoi apăsaţi Import/Export > Import de pe cartela SD.
  3. Dacă aveţi conturi Google sau Exchange ActiveSync instalate pe telefonul dvs., apăsaţi tipul pentru persoanele de contact importate.
0 persoane l-au considerat util