Aplicarea unui nou mod de afişare

Aplicarea unui nou mod de afişare

Personalizaţi mai mult decât ecranul iniţial, încărcând un mod de afişare nou. Modurile de afişare au ca scop să confere un aspect diferit majorităţii butoanelor, ecranelor de aplicaţii, meniurilor de opţiuni şi altor elemente.
  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi > Mod de afişare.
  2. Glisaţi degetul pe ecran de la dreapta la stânga pentru a selecta modul de afişare dorit.
  3. Apăsaţi Aplicare.
0 persoane l-au considerat util