Setări & Servicii
Wi-Fi
Setări & Servicii

Wi-Fi

Pentru a utiliza Wi-Fi, trebuie să accesaţi un punct de acces wireless, denumit şi „hotspot”. Disponibilitatea şi puterea semnalului Wi-Fi va varia în funcţie de obiectele, cum ar fi clădirile sau un simplu perete între camere, prin care semnalul Wi-Fi trebuie să treacă.

Activarea Wi-Fi şi conectarea la o reţea wireless

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări > Conexiuni fără fir şi reţele.
 2. Bifaţi caseta de selectare Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi. HTC ChaCha va căuta reţelele wireless disponibile.
 3. Apăsaţi Setări Wi-Fi. Numele reţelelor şi setările de securitate ale reţelelor Wi-Fi detectate sunt afişate în secţiunea Reţele Wi-Fi.
 4. Dacă reţeaua wireless la care doriţi să vă conectaţi nu se află în lista reţelelor detectate, glisaţi în josul ecranului şi apăsaţi Adăugare reţea Wi-Fi. Introduceţi setările reţelei wireless şi, apoi, apăsaţi Salvare.
 5. Apăsaţi reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi. Dacă aţi selectat o reţea deschisă, veţi fi conectat automat la reţea.
 6. Dacă aţi selectat o reţea care foloseşte sistemul de securitate WEP, introduceţi parola şi apăsaţi Conectare.

Atunci când HTC ChaCha este conectat la reţeaua wireless, pictograma Wi-Fi va apărea în bara de stare şi va indica puterea aproximativă a semnalului (numărul de benzi care se aprind).

La următoarea conectare a HTC ChaCha la o reţea wireless securizată pe care aţi mai accesat-o, nu vi se va mai cere să introduceţi parola sau alte informaţii de securitate încă o dată, cu excepţia cazului în care aţi resetat HTC ChaCha la setările implicite din fabrică.

Conectarea la o reţea Wi-Fi cu securizare EAP-TLS

Poate fi necesar să instalaţi certificatul de reţea (*.p12) pe HTC ChaCha înainte să vă puteţi conecta la o reţea Wi-Fi cu protocolul de autentificare EAP-TLS.
 1. Salvaţi fişierul certificat în directorul rădăcină a cartelei de memorie.
 2. Din ecranul iniţial, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări > Securitate.
 3. Apăsaţi Instalare de pe cartela SD.
 4. Selectaţi certificatul de reţea necesar pentru conectarea la reţeaua EAP-TLS.
 5. Activaţi Wi-Fi şi conectaţi-vă la o reţea wireless.

Verificarea stării reţelei wireless

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări > Conexiuni fără fir şi reţele.
 2. În ecranul Wireless şi reţele, apăsaţi Setări Wi-Fi, apoi apăsaţi reţeaua wireless la care HTC ChaCha este conectat în acel moment.
O casetă cu mesaj va fi afişată, arătând numele reţelei Wi-Fi, starea, viteza, puterea semnalului şi altele.
Notă: Dacă doriţi să ştergeţi setările pentru această reţea, apăsaţi Uită. Dacă doriţi să vă reconectaţi la o reţea wireless, pe care aţi şters-o, va trebui să selectaţi din nou reţeaua wireless din lista reţelelor Wi-Fi disponibile. Dacă este o reţea wireless securizată, va trebui să introduceţi din nou acreditările reţelei wireless.

Conectarea la o altă reţea Wi-Fi

 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări > Conexiuni fără fir şi reţele.
 2. Apăsaţi Setări Wi-Fi. Reţelele Wi-Fi detectate sunt afişate în secţiunea Reţele Wi-Fi.
 3. Pentru a căuta reţelele Wi-Fi disponibile manual, în ecranul Wi-Fi, apăsaţi , apoi apăsaţi Căutare.
 4. Apăsaţi altă reţea Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
394
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-chacha
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE
topic_tag-connections_internet-wifi