Utilizarea Ceas

Utilizarea Ceas

Despre miniaplicaţia Ceas HTC

Utilizaţi miniaplicaţia Ceas HTC pentru a vedea ora curentă şi actualizările dvs. din reţelele sociale.

Folosirea aplicaţiei Ceas

Obţineţi mai multe funcţii ale aplicaţiei Ceas decât cele obişnuite - data şi ora. Folosiţi HTC ChaCha ca ceas de birou cu informaţii meteo sau ca ceas internaţional, astfel încât să puteţi verifica ora în mai multe oraşe din lume. De asemenea, îl puteţi utiliza ca ceas deşteptător, cronometru şi temporizator.
Pentru a deschide aplicaţia Ceas, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
 • Apăsaţi miniaplicaţia Ceas de pe ecranul iniţial.
 • Din ecranul iniţial, apăsaţi și apoi apăsați Ceas.
Apăsați sau glisați degetul pe file pentru a schimba între diferite funcții ale aplicației Ceas .

Utilizarea funcţiei Ceas de birou

Ceas de birou afişează data, ora şi starea curentă a vremii. De asemenea, afişează un indicator pentru alarmă şi un indicator pentru nivelul bateriei.

 • Apăsaţi pe imaginea sau informaţiile meteo pentru a deschide aplicaţia Meteo unde puteţi vedea previziunile meteo pentru zilele următoare.
 • Apăsaţi pentru a estompa luminozitatea ecranului pe Ceasul de birou.

  Apăsaţi roiunde pe ecran pentru a ilumina din nou ecranul.

 • Apăsaţi pentru a estompa complet luminozitatea ecranului şi pentru a intra în modul economizor de ecran.

  În modul economizor de ecran, Ceasul de birou afişează numai ora şi data şi poziţia acestora pe ecran se modifică la fiecare câteva minute. Apăsaţi roiunde pe ecran pentru a ilumina din nou ecranul.

Utilizarea funcţiei Ora pe glob

Utilizaţi aplicaţia Ceas, fila Ora pe glob, pentru a verifica simultan ora curentă în mai multe locuri de pe glob. De asemenea, puteţi seta oraşul dvs., puteţi adăuga mai multe oraşe la lista ceasului internaţional şi puteţi seta manual zona de fus orar, data şi ora dvs.

Setarea oraşului dvs. de domiciliu

 1. În fila Ora pe glob, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări acasă.
 2. Introduceţi numele oraşului dvs. Pe măsură ce introduceţi literele, lista este filtrată pentru a vă arăta oraşele şi ţările care se potrivesc.
 3. Derulaţi prin listă şi apăsaţi pe oraşul dvs.

Setarea fusului orar, a datei şi orei

Pentru a seta manual pe HTC ChaCha zona de fus orar, data şi ora, trebuie să dezactivaţi mai întâi sincronizarea automată a orei.
 1. În fila Ora pe glob, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări ora locală.
 2. Debifaţi caseta Automat şi setaţi corespunzător fusul orar, ziua şi ora.
Sfat: Din ecranul iniţial, puteţi apăsa, de asemenea, şi apoi apăsaţi Setări > Data & ora pentru a deschide ecranul Setări dată & oră.

Adăugarea unui oraş pe ecranul Ora pe glob

Adăugaţi mai multe oraşe pe ecranul Ora pe glob astfel încât să puteţi verifica instantaneu data şi ora în oraşele respective.
 1. În fila Ora pe glob, apăsaţi Adăugare.
 2. Introduceţi numele oraşului pe care doriţi să îl adăugaţi. Pe măsură ce introduceţi literele, lista este filtrată pentru a vă arăta oraşele şi ţările care se potrivesc.
 3. Derulaţi prin lista cu locaţiile potrivite şi apăsaţi oraşul pe care doriţi să îl adăugaţi.

Setarea unei alarme

Puteţi utiliza ecranul Ceas al aplicaţieis Ceas pentru a configura una sau mai multe alarme de deşteptare.
 1. În fila Alarme, bifaţi caseta unei alarme şi apoi apăsaţi pe alarma respectivă.
 2. Pe ecranul Setare alarme, glisaţi degetul în sus sau în jos pentru a naviga cu rotiţele de pe ecran pentru oră şi setaţi ora alarmei.
 3. Derulaţi prin ecranul Setare alarme pentru a vizualiza toate opţiunile de alarmă disponibile. Puteţi:
  • Introduce o Descriere pentru alarme şi puteţi alege un Sunet alarmă de folosit.
  • Apăsaţi Repetare. Selectaţi zilele săptămânii în care doriţi să sune alarma şi apoi apăsaţi OK.
  • Bifaţi caseta Vibrare
 dacă doriţi ca HTC ChaCha să şi vibreze atunci când sună alarma.
 4. Când aţi terminat setarea alarmei, apăsaţi Efectuat.
Sfat:
 • Pentru a dezactiva o alarmă, debifaţi caseta alarmei respective.
 • Dacă trebuie să setaţi mai mult de trei alarme, apăsaţi în ecranul Alarme şi apoi apăsaţi Adăugare alarmă.

Ştergerea unei alarme

 1. În fila Alarme, apăsaţi , apoi apăsaţi Ştergere.
 2. Selectaţi alarmele pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi Ştergere.

Schimbarea setărilor pentru sunetul alarmei

În fila Alarme, apăsaţi şi apoi apăsaţi Setări. Puteţi schimba următoarele setări:
Alarmă în modul silenţios Selectată în mod implicit, această opţiune face posibil ca alarma să sune chiar şi atunci când volumul este setat la modul silenţios. Debifaţi această casetă dacă doriţi să închideţi sonorul alarmei atunci când HTC ChaCha se află în modul silenţios.
Volum alarmă Setaţi nivelul de volum pe care îl doriţi pentru alarmă.
Durată de amânare Setaţi intervalul de timp de amânare dintre alarme.
Comportament buton lateral Alegeţi un comportament pentru alarmă atunci când apăsaţi butonul lateral (MAI TARE/MAI ÎNCET). Puteţi seta butonul pentru amânare, anularea alarmei sau dezactivarea butonului. Butonul lateral funcţionează numai atunci când ecranul nu este blocat.
0 persoane l-au considerat util