Crearea unei liste de redare

Crearea unei liste de redare

Personalizaţi-vă experienţa muzicală creând liste de redare. Creaţi o listă de redare care să conţină numai melodiile dvs. preferate sau creaţi una care să se potrivească dispoziţiei dvs. din ziua respectivă. Puteţi crea câte liste de redare doriţi.
 1. Din ecranul iniţial, apăsaţi > Muzică.
 2. Apăsaţi pentru a merge la bibliotecă.
 3. Din Bibliotecă, apăsaţi sau glisaţi pe file pentru a merge la categoria Liste de redare.
 4. Apăsaţi Adăugare.
 5. Introduceţi un nume pentru lista de redare şi apoi apăsați Aăugare.
 6. Selectaţi o categorie.
 7. Selectaţi căsuţele aferente melodiilor pe care doriţi să le adăugaţi la lista de redare şi apoi apăsaţi Adăugare.
 8. Apăsaţi Salvare.

Pentru redarea melodiilor dintr-o listă

 1. Din Bibliotecă, apăsaţi sau glisaţi pe file pentru a merge la categoria Liste de redare.
 2. Apăsaţi o listă de redare pentru a o deschide.
 3. Apăsaţi prima melodie sau oricare melodie din lista de redare.
Atunci când apăsaţi o melodie din listă pentru a o reda, ecranul În redare este actualizat cu melodiile din lista dvs. de redare.

Administrarea listelor de redare

După ce aţi creat o listă de redare, puteţi adăuga mai multe melodii la aceasta, puteţi rearanja ordinea acestora şi altele.

 1. Din Bibliotecă, apăsaţi sau glisaţi pe file pentru a merge la categoria Liste de redare.
 2. Apăsaţi o listă de redare pentru a o deschide.
 3. Apăsaţi şi apoi alegeţi ce doriţi să faceţi:
  Adăugaţi mai multe melodii la lista de redare
  1. Apăsaţi Adăugare melodii.
  2. Mergeţi la categoria Melodii sau la orice altă categorie.
  3. Selectaţi melodiile pe care doriţi să le adăugaţi la lista de redare şi apoi apăsaţi Adăugare.
  Rearanjarea melodiilor
  1. Apăsaţi Modificare ordine.
  2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat la sfârşitul titlului melodiei pe care doriţi să o mutaţi. Atunci când rândul este evidenţiat, trageţi-l către noua poziţie şi daţi-i drumul.
  Ştergeţi melodii dintr-o listă de redare
  1. Apăsaţi Eliminare melodii.
  2. Selectaţi melodiile pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi Eliminare.
  Schimbarea denumirii listei de redare Apăsaţi Redenumire listă de redare.

Ştergerea listelor de redare

 1. Din Bibliotecă, apăsaţi sau glisaţi pe file pentru a merge la categoria Liste de redare.
 2. Apăsaţi și apoi apăsați Ştergere liste de redare.
 3. Selectaţi listele de redare care trebuie şterse şi apoi apăsaţi Ştergere.
0 persoane l-au considerat util