APLICAŢII ŞI FUNCŢII
Modificarea setărilor camerei foto
APLICAŢII ŞI FUNCŢII

Modificarea setărilor camerei foto

Deschideţi panoul meniului pentru a accesa şi modifica setările camerei.
Pentru a deschide setările camerei foto, apăsaţi .
Notă: Anumite funcţii ale aparatului foto nu sunt disponibile atunci când utilizaţi aparatul foto frontal, ca de exemplu focalizarea automată, transfocarea, utilizarea bliţului şi detectarea feţei.
Temporizator (numai modul fotografie) Setaţi o perioadă de timp înainte de momentul în care camera foto va face automat fotografia.
Efect Aplicați efectele pe fotografiile și clipurile dvs. video.
Reglarea imaginii Glisaţi degetul pe fiecare dintre barele glisante pentru a regla expunerea, contrastul, saturaţia şi claritatea.
Balanţă de alb Balanţa de alb îi permite camerei foto să capteze culorile cu mai multă acurateţe prin adaptarea la luminozitatea mediului.
Rezoluţie/Calitate video Alegeţi rezoluţia fotografiei sau a clipului video pe care doriţi să o utilizaţi.
ISO (numai modul fotografie) Alegeţi un nivel ISO sau setaţi-l înapoi la Auto. Valorile mai mari ale ISO sunt mai bune pentru realizarea de fotografii în condiţii de iluminare redusă.
Durată revizualizare Setaţi durata de timp în care fotografia sau clipul video rămân afişate pe ecranul Revizualizare înainte de a reveni la ecranul Vizor.
Ecran lat (numai modul fotografie) Atunci când această căsuţă este selectată (predefinit), rezoluţiile foto disponibile spre a fi selectate sunt în proporţie de 3:2 şi puteţi folosi întregul ecran Vizor pentru a vă încadra subiectul. Atunci când nu sunt selectate, rezoluţiile foto disponibile spre a fi selectate sunt în proporţia standard de 4:3.
Geoetichetare fotografii (numai modul fotografie) Selectaţi pentru a stoca locaţia GPS în fotografiile captate de dvs.
Modul oglindă (doar pentru camera foto frontală) Selectaţi pentru a afişa imaginea în oglindă pe ecranul vizorului.
Îmbunătăţire automată (numai modul fotografie) Selectaţi pentru a reduce zgomotul atunci când folosiţi o valoare mai mare a ISO şi pentru a regla în mod automat luminozitatea fotografiilor.
Focalizarea automată (numai modul fotografie) Activează sau dezactivează focalizarea automată centrată.
Detectarea feţei (numai modul fotografie) Selectaţi pentru a recunoaşte automat feţele şi a regla focalizarea atunci când faceţi fotografii de persoane. Detectarea feţei va fi oprită dacă dezactivaţi focalizarea automată.
Înregistrare cu sunet (numai modul video) Selectaţi pentru a înregistra sunetele în momentul în care filmaţi clipuri video.
Sunet declanşator Selectaţi pentru a reda un sunet în momentul în care apăsaţi butonul declanşatorului sau butonul de înregistrare.
Grilă (numai modul fotografie) Selectaţi pentru a afişa o grilă pe ecranul Vizor astfel încât să puteţi încadra şi centra subiectul cu uşurinţă înainte de a face fotografia.
Încărcare automată (numai modul fotografie) Vă permite să încărcaţi automat fotografii pe Facebook sau Flickr. Puteţi seta frecvenţa încărcării, selectaţi albumul în care să încărcaţi şi setaţi nivelul de confidenţialitate.
Revenire la setările predefinite Readuceţi camera foto la setările predefinite.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
394
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-chacha
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE