Informaţii despre persoanele de contact şi conversaţii

Informaţii despre persoanele de contact şi conversaţii

Atunci când apăsaţi un contact în ecranul Persoane, se deschide ecranul cu detaliile de contact, unde sunt afişate informaţiile stocate pentru acea persoană de contact.
Ecranul Detalii persoane de contact are următoarele file:

Detalii

Sunt afişate informaţiile stocate pentru respectiva persoană de contact. Contactaţi în mod direct persoana de contact apăsând pe oricare dintre metodele afişate. De exemplu, dacă persoana de contact are salvat un număr de telefon de la birou, apăsaţi Apelare la birou.

Mesaje

Arată schimbul de mesaje SMS cu persoana de contact. De asemenea, puteţi răspunde la mesajul persoanei de contact direct din această filă.

Poştă

Afişează mesajele e-mail primite de la persoana de contact. Apăsaţi un e-mail pentru a-l vizualiza.

Din această filă, puteţi crea, de asemenea, în mod direct un nou email de trimis persoanei de contact.

Actualizări şi evenimente

Arată actualizările persoanei de contact şi evenimentele din conturile de reţele sociale la care v-aţi conectat, cum ar fi Facebook, Twitter şi Flickr.

Dacă vedeţi o notificare despre ziua de naştere a persoanei de contact în secţiunea Eveninemte, puteţi apăsa notificarea pentru a alege modul în care vreţi să îi trimiteţi urările dvs., cum ar fi să îi scrieţi pe peretele de pe Facebook.

Galerie

Afişează albumele şi fotografiile persoanelor de contact legate din Facebook şi Flickr.

Istoric apeluri

Afişează toate apelurile primite, efectuate sau nepreluate către sau de la o persoană de contact.

Modificarea informaţiilor persoanei de contact

  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi > Persoane.
  2. În fila Toate, apăsaţi şi ţineţi apăsată persoana de contact, apoi apăsaţi Editare persoană de contact.
    Notă: Detaliile de contact ale persoanelor dvs. de contact de pe Facebook şi Twitter nu pot fi editate.
  3. Introduceţi informaţia nouă despre persoana de contact.
  4. Apăsaţi Salvare.

Ştergerea persoanelor de contact

  1. Din ecranul iniţial, apăsaţi > Persoane.
  2. În fila Toate, apăsaţi , apoi apăsaţi Ştergere.
  3. Selectaţi persoanele de contact pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi Ştergere.
  4. Când vi se solicită, apăsaţi OK.
0 persoane l-au considerat util