COMUNICAŢII
Utilizarea Istoricului de apeluri
COMUNICAŢII

Utilizarea Istoricului de apeluri

Utilizaţi Istoric apeluri pentru a verifica apelurile nepreluate, numerele formate şi apelurile primite.

Verificarea unui apel nepreluat

Pictograma apel nepreluat apare în bara de titluri atunci când aţi pierdut un apel.

 1. Deschideţi panoul Notificări prin glisare pentru a verifica cine a fost apelantul.
 2. Pentru a returna apelul, apăsaţi notificarea de apel nepreluat. Apoi apăsaţi numele sau numărul apelantului de pe ecranul Istoric apeluri.

Verificarea apelurilor în Istoric apeluri

Din ecranul iniţial apăsaţi > Istoric apeluri.
Sfat: De asemenea, puteţi apăsa în ecranul apelare număr.
În ecranul Istoric apeluri, puteţi să:
 • Apăsaţi un nume sau un număr de telefon din listă pentru apelare.
 • Apăsaţi şi ţineţi apăsat un nume sau număr de telefon din listă, pentru a fi afişat meniul cu opţiuni.
 • Apăsaţi pentru a verifica numai istoricul apelurilor pentru o anumită persoană de contact.
 • Apăsaţi , apoi apăsaţi Vizualizare pentru a afişa numai un anumit tip de apeluri, cum ar fi apeluri nepreluate sau apeluri efectuate.

Adăugarea unui nou număr de telefon din Istoric apeluri la persoanele de contact

 1. În ecranul Istoric apeluri apăsaţi şi ţineţi apăsat numărul de telefon pe care doriţi să-l salvaţi, apoi apăsaţi Salvare în Persoane.
 2. Alegeţi să creaţi o nouă persoană de contact sau să salvaţi numărul la o persoană de contact deja existentă pe HTC ChaCha.
 3. Efectuaţi una din următoarele operaţiuni:
  • Atunci când creaţi o nouă persoană de contact, introduceţi numele persoanei de contact, tipul de persoană de contact şi alte informaţii în spaţiul liber de înregistrare persoană de contact ce apare. Numărul de telefon este adăugat automat în câmpul Mobil în secţiunea Telefon. Pentru a-l memora ca un alt tip de număr, de exemplu ca număr de acasă, apăsaţi butonul Mobil.
  • Atunci când salvaţi numărul pentru o persoană de contact deja existentă, apăsaţi o persoană de contact stocată pe HTC ChaCha şi apoi selectaţi tipul de număr.
 4. Apăsaţi Salvare.

Ştergerea listei Istoric apeluri

În ecranul Istoric apeluri, puteţi efectua următoarele operaţiuni:
Şterge un nume sau un număr Apăsaţi şi ţineţi apăsat un nume sau un număr şi apoi apăsaţi Ştergere din istoric apeluri.
Ştergerea întregii liste Apăsaţi şi apoi apăsaţi Ştergere toate.
 
persoane l-au considerat util
Selectaţi o problemă din meniul vertical:
394
ro
46
*Introduceţi comentariul dvs. aici ...
htc-chacha
Vă mulţumim!
ARTICOLE SIMILARE