COMUNICAÇÃO
Trabalhar com correio electrónico Exchange ActiveSync
COMUNICAÇÃO

Jak dodać podpis do wiadomości tekstowych?

W przypadku korzystania z aplikacji HTC Wiadomości podpis należy dodać, wykonując poniższe czynności.
  1. Otwórz aplikację Wiadomości.
  2. Stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ogólne.
  3. Zaznacz opcję Użyj podpisu, a następnie stuknij pozycję Podpis.
  4. Wprowadź tekst, którego chcesz używać jako podpisu, a następnie stuknij OK.
Uwaga: Podpis będzie uwzględniany w limicie znaków wiadomości tekstowych.
 
Pessoas achadam isto útil
500
pt
31
*Introduza aqui o seu comentário ...
htc-desire-x
Obrigado!
ARTIGOS RELACIONADOS