APLICAÇÕES E FUNCIONALIDADES
Acerca do Friend Stream
APLICAÇÕES E FUNCIONALIDADES

Dlaczego pozycje Oszczędzanie energii i Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii są wyszarzone?

Jest to spowodowane włączeniem trybu Wysoka wydajność w pozycji Opcje programistyczne w menu Ustawienia.

Tryb Wysoka wydajność wymaga większego zużycia energii baterii w celu zmaksymalizowania wydajności procesora. W trybie tym funkcje Oszczędzanie energii i Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii nie są dostępne. Jeśli chcesz korzystać z tych funkcji, wyłącz tryb Wysoka wydajność.

 
Pessoas achadam isto útil
Seleccione um problema da lista:
500
pt
31
*Introduza aqui o seu comentário ...
htc-desire-x
Obrigado!
ARTIGOS RELACIONADOS
topic_tag-friend_stream