Configurações e Serviços
Adicionar uma ou mais Contas Google
Configurações e Serviços

Jak dodać punkt dostępu do sieci operatora komórkowego?

Większość telefonów HTC jest w stanie określić operatora komórkowego na podstawie włożonej karty SIM, a następnie skorzystać ze wstępnie ustawionej nazwy punktu dostępu (APN) w celu połączenia z siecią danych operatora komórkowego. Możesz dodać nową nazwę punktu dostępu (APN) podczas korzystania z roamingu lub w razie trudności z nawiązywaniem połączenia danych.
  1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
  2. Jeśli funkcja Transmisja danych jest wyłączona, stuknij kafelek Transmisja danych, aby ją włączyć.
  3. Stuknij ikonę , aby wyświetlić ekran Ustawienia sieci komórkowej.
  4. Stuknij pozycję Punkty dostępowe. Jeśli telefon jest wyposażony w dwa gniazda karty SIM, wybierz najpierw gniazdo, a następnie stuknij pozycję Punkty dostępowe.
  5. Na ekranie Nazwy APN stuknij kolejno pozycje > Nowa nazwa APN i wprowadź ustawienia nazwy punktu dostępu (APN).
  6. Stuknij kolejno pozycje > Zapisz, a następnie wybierz nową nazwę punktu dostępu (APN) na ekranie Nazwy APN.
Uwaga:

Niektórzy operatorzy komórkowi mogą nie zezwalać na zmianę wstępnie zdefiniowanej nazwy punkty dostępu (APN) lub na dodawanie nowych.

 
Pessoas achadam isto útil
500
pt
31
*Introduza aqui o seu comentário ...
htc-desire-x
Obrigado!
ARTIGOS RELACIONADOS
topic_tag-accounts_sync-google_account_setup