COMUNICAÇÃO
Salvaguardar as suas mensagens de texto
COMUNICAÇÃO

Dlaczego telefon nie reaguje na gesty Motion Launch?

W pozycji Ustawienia > Ekran i gesty, stuknij pozycję Motion LaunchGesty i upewnij się, że funkcja ta jest włączona.

Jeśli funkcja Motion Launch jest włączona, a telefon nie reaguje na gesty, należy zapoznać się z przedstawionymi poniżej możliwymi przyczynami.

  • Przed gestem wykonywanym palcem nie było żadnego gestu ruchu. Pamiętaj o podniesieniu telefonu przed wprowadzeniem gestu wykonywanego palcem.
  • Długość przesunięcia palcem była zbyt krótka. Przesuń palcem po dłuższym odcinku ekranu.
  • Podczas przesuwania palcem w górę w celu odblokowania ekranu nie rozpoczęto przesuwania od dolnej połowy ekranu.
  • Podczas przesuwania palcem w dół w celu użycia funkcji Szybkie połączenie do głosowego wybierania numerów nie rozpoczęto przesuwania od górnej połowy ekranu.
  • Funkcja Szybkie połączenie nie działa bez włożonej karty nano SIM.
  • Głosowe wybieranie numerów nie będzie działać, jeśli telefon nie zostanie przytrzymany dostatecznie blisko ust. Przytrzymaj telefon bliżej ust i ponownie wypowiedz polecenie głosowe.
  • Jeśli aplikacja Aparat nie została uruchomiona, może to oznaczać, że nie naciśnięto przycisku GŁOŚNOŚĆ po podniesieniu telefonu w orientacji poziomej.
  • Podczas trzymania telefonu mogło dojść do zasłonięcia czujnika zbliżenia. Sprawdź w podręczniku użytkownika informacje o lokalizacji tego czujnika w telefonie.
  • Czas trwania przesunięcia palcem mógł być zbyt długi. Zwolnij palec, gdy telefon zacznie wibrować.

Możesz także wykonać ponowną kalibrację czujnika G-Sensor. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje Ekran i gesty > Kalibracja czujnika G-Sensor.

 
Pessoas achadam isto útil
500
pt
31
*Introduza aqui o seu comentário ...
htc-desire-x
Obrigado!
ARTIGOS RELACIONADOS