Depois da captura

Vilken typ av miljö ska jag undvika när jag placerar eller använder min telefon?

Ha inte telefonen i närheten av värmekällor som element, värmeventiler, ugnar m.m., inklusive förstärkare som alstrar värme. Unvik också våta platser när du använder telefonen.
0 Pessoas achadam isto útil