Adicionar efeitos

Jag lever i ett hett/varmt klimat, påverkar det batteriet?

En het miljö kan påverka telefonen att snabbare nå osäkra driftstemperaturer. Undvik att lämna telefonen i direkt solljus under längre tid. Om telefonen blir varm och obehaglig att vidröra, stäng då av den och vänta tills den svalnat innan du använder den igen.
0 Pessoas achadam isto útil