Informações e conversas de contactos

Varför visas inte mina kalenderhändelser?

Om du inte kan hitta händelser från dina e-postkonton eller sociala nätverk i Kalender, kontrollera om synkroniseringen av kalendern är på i Inställningar.
  1. Gå till Inställningar och tryck sedan på Konton och synkronisering.
  2. Tryck på kontotyp. Om flera konton stöds (t.ex. Exchange ActiveSync), tryck på det konto som du vill synkronisera.
  3. Välj Kalender och tryck på > Synkronisera nu.
0 Pessoas achadam isto útil