Gerir as suas contas online

Får mina bilder geo-taggar?

Ja, om du har satt på platstjänster i Inställningar, så kommer dina bilder att ha geo-taggar eller platsinformation. Geotaggar på bilder är som standard på.

Om du inte vill ha geo-taggar på bilderna, avmarkera alternativet Geo-tag-foton i Kamerainställningar.

0 Pessoas achadam isto útil