INTRODUÇÃO
Alterar o seu fundo
INTRODUÇÃO

Kan telefonen automatiskt växla till det mobila nätverket när Wi‍-Fi saknas eller är svag?

Ja. Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt växlar till ett mobilt nätverk när det saknas tillgängligt Wi‍-Fi nätverk eller signalen är svag.
  1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
  2. Om Wi‍-Fi-anslutningen är avstängd, tryck på Wi‍-Fi-rutan för att starta den.
  3. Tryck på .
  4. Tryck på > Avancerat.
  5. Välj Byt automatiskt till mobilt nätverk.
Obs!: Funktionen är kanske inte tillgängligt i vissa telefoner.
 
Pessoas achadam isto útil
406
pt
31
*Introduza aqui o seu comentário ...
htc-chachacha
Obrigado!
ARTIGOS RELACIONADOS