INTRODUÇÃO
Copiar texto, pesquisar informação e partilhar
INTRODUÇÃO

Hur vet jag om min telefon kan användas i ett annat lands nätverk?

Kontrollera något av följande:
  • Kontrollera nätverksspecifikationerna för din telefon på HTC:s webbplats. Gå till webbplatsen för landet där du köpt telefonen.
  • Kontrollera vilka nätverksband som stöds i landet du ska resa till.
  • Kontrollera om roaming mellan länder har aktiverats av din mobiloperatör.
 
Pessoas achadam isto útil
406
pt
31
*Introduza aqui o seu comentário ...
htc-chachacha
Obrigado!
ARTIGOS RELACIONADOS
topic_tag-text_selection-copy_lookup_share_text