SUMA CZĘŚCIOWA
ZOBACZ
APLIKACJE I FUNKCJE
Aplikacja Facebook

Aplikacja Facebook

Aplikacja Facebook umożliwia bieżący kontakt ze znajomymi w serwisie Facebook. Obejmuje większość funkcji, które znasz dzięki korzystaniu z serwisu Facebook na komputerze.

Dzięki aplikacji Facebook możesz:

 • Dzielić się tym, co myślisz i sprawdzać aktualizacje statusu innych osób.
 • Wyświetlać listę znajomych i pisać na tablicach innych osób.
 • Dodawać komentarze i wybierać opcję „lubię” przy wypowiedziach znajomych.
 • Wyświetlać informacje osobiste innych osób, łącznie z albumami zdjęć.
 • Sprawdzać powiadomienia z serwisu Facebook.
 • Wykonać zdjęcie i załadować je bezpośrednio do konta Facebook.

Korzystanie z aplikacji Facebook

 1. Na ekranie głównym stuknij > Facebook.
 2. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z serwisu Facebook, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować konto w serwisie Facebook.
 3. Na ekranie Kanały wiadomości stuknij , aby uzyskać dostęp do innych funkcji.
Wskazówka:
 • Na ekranie głównym serwisu Facebook naciśnij , a następnie stuknij Ustawienia, aby skonfigurować opcje odświeżania i powiadomień.
 • Na niektórych ekranach w serwisie Facebook możesz nacisnąć i przytrzymać element, aby otworzyć menu opcji.

Dodawanie widżetu Facebook

Widżet Facebook można dodać z poziomu ekranu głównego, dzięki czemu można łatwo zamieszczać aktualizacje i sprawdzać stan aktualizacji znajomych.
Uwaga: Widżet łączyć się będzie wyłącznie z kontem w serwisie Facebook, do którego zalogowałeś się za pomocą aplikacji Facebook.
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ
APLIKACJE I FUNKCJE
Wybierz problem z listy rozwijanej:
54575
392
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-wildfire-s
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY