Konfiguracja profilu

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe w pozycji Mój profil, aby łatwo wysyłać je do innych osób.
  1. Na ekranie głównym naciśnij > Kontakty.
  2. Na karcie Wszystko dotknij opcję Ja.
    Uwaga: W przypadku zalogowania do konta Facebook za pomocą opcji Facebook dla HTC Sense zamiast nazwy Ja zostanie wyświetlona nazwa z serwisu Facebook. Stuknij swoją nazwę, naciśnij przycisk , a następnie stuknij opcję Edytuj.
  3. Wpisz swoje imię i dane kontaktowe.
  4. Naciśnij Zapisz.
0Liczba osób, które uznały to za pomocne: