Kopiowanie plików do telefonu lub z telefonu HTC One

Kopiowanie plików do telefonu lub z telefonu HTC One

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki do telefonu HTC One.
Ważne: Zapisz i zamknij pliki przed skopiowaniem ich z komputera na telefon HTC One lub odwrotnie.
  1. Podłącz telefon HTC One do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB. Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub importowania plików.
  2. Wybierz przeglądanie plików.
  3. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC One lub odwrotnie.
  4. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC One od komputera.
0Liczba osób, które uznały to za pomocne: