Wykonywanie serii zdjęć

Wykonywanie serii zdjęć

Czy chcesz wykonać zdjęcia poruszających się obiektów? Możesz zarejestrować każdą akcję, czy to mecz piłki nożnej z udziałem swojego dziecka, czy też wyścigi samochodowe.
Ważne: Aby korzystać z tej funkcji, wybierz scenę Auto.
  1. Otwórz aplikację Aparat.
  2. Przełącz do trybu Aparat fotograficzny.
  3. Na ekranie Wizjera stuknij i przytrzymaj ikonę . Aparat wykona kolejno do 20 zdjęć danego obiektu.
  4. Aby zachować tylko jedno zdjęcie, wybierz najlepsze i stuknij opcję Najlepsze ujęcie.

    Aby zapisać grupę zdjęć, naciśnij przycisk .

0Liczba osób, które uznały to za pomocne: