SUMA CZĘŚCIOWA
ZOBACZ
APLIKACJE I FUNKCJE
Korzystanie z aplikacji Zegar

Korzystanie z aplikacji Zegar

Informacje na temat widżetu Zegar HTC

Widżet Zegar HTC umożliwia wyświetlanie bieżącej daty, godziny i lokalizacji. Aplikacji Zegar można również używać do wyświetlania czasu w innym mieście.

Zmienianie lokalizacji widżetu Zegar

Domyślnie widżet Zegar wyświetla na ekranie głównym czas i pogodę w bieżącej lokalizacji. Widżet Zegar na ekranie głównym można dostosować, aby wyświetlał czas i pogodę w innym miejscu.
 1. Naciśnij i przytrzymaj widżet Zegar i przeciągnij go do przycisku Edytuj.
 2. Wybierz miasto.

  Jeśli nie widzisz żądanego miasta, stuknij , aby je wyszukać i dodać.

 3. Stuknij opcję Gotowe.
Wskazówka: Można dodać więcej niż jeden widżet Zegar do rozszerzonego ekranu głównego.

Informacje o aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu HTC One S jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.
Aby otworzyć aplikację Zegar, stuknij na ekranie głównym, następnie stuknij Zegar. Stuknij karty w dolnym rzędzie lub przesuń palcem po kartach, aby przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami.

Ustawienia aplikacji Zegar światowy

Ustawianie swojego miasta

 1. Na karcie Zegar światowy stuknij > Ustawienia domowe.
 2. Wprowadź nazwę swojego miasta.
 3. Przewiń listę i stuknij nazwę swojego miasta.

Ręczne ustawianie daty i godziny

 1. Na karcie Zegar światowy stuknij > Ustawienia czasu lokalnego.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Automatyczna data i godzina i Automatyczna strefa czasowa i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.

Dodawanie miasta do ekranu Zegar światowy

 1. Na karcie Zegar światowy stuknij .
 2. Wprowadź nazwę miasta, które chcesz dodać.
 3. Przewiń listę i stuknij miasto, które chcesz dodać.

Ustawianie alarmu

Możesz ustawić więcej niż jeden alarm.
 1. Na karcie Alarmy zaznacz przycisk wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
 2. W obszarze Ustaw alarm użyj kółek przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
 3. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij Powtórz.
 4. Stuknij opcję Gotowe.
Wskazówka:
 • Aby wyłączyć budzik, usuń zaznaczenie przycisku wyboru budzika.
 • Jeśli chcesz ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij .

Usuwanie alarmu

 1. Na karcie Alarmy stuknij .
 2. Zaznacz alarmy, które chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ
APLIKACJE I FUNKCJE
Wybierz problem z listy rozwijanej:
152316
438
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-one-s
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY